Pressemeldinger

God virkning av økt beredskap

De fleste Telenor-kundene har nå fått telefon- og bredbåndsforbindelsen tilbake. Det har vært jobbet natt og dag etter uværet «Hilde», og den økte beredskapen har bidratt til rask feilretting, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

(Fornebu 21. november 2013) De fleste Telenor-kundene har nå fått telefon- og bredbåndsforbindelsen tilbake.  Det har vært jobbet natt og dag etter uværet «Hilde», og den økte beredskapen har bidratt til rask feilretting, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

– Telenor og entreprenørene har satt inn 60 personer i arbeidet med feilretting. Vi har kjørt ut aggregater på alle punkter vi anser at kraft er nødvendig i «motorveinettet» gjennom landsdelen. Det gjør at de fleste kundene nå har fått forbindelsen tilbake, sier Amundsen.

– Mange har vært i en vanskelig situasjon, og vi gjør det vi kan for å få rettet resten av feilene. Heldigvis ser vi at stadig flere kunder kommer på nett. Rettetid er vanskelig å angi. Feil rettes fortløpende og vi antar at vi vil holde på ut uken før det meste er på plass, sier Amundsen
I øyeblikket er status følgende:
Nordland: Mobil: Ingen feil, bredbånd: 13 kunder, telefoni: 16 kunder.
Nord-Trøndelag: Mobil: 5 basestasjoner, bredbånd: Ingen feil, telefoni: 47 kunder.

Fantastisk innsats ute i felten
– Det er grunn til å rose entreprenørene som har stått på døgnet rundt for å håndtere feilsituasjonen. Det har vært et utrolig komplisert arbeid – ofte i ulendt terreng og langt fra nærmeste trafikkåre. Det har kort og godt vært en fantastisk innsats, sier Amundsen. Det har vært gode kommunikasjonslinjer mellom Telenor og andre aktører i arbeidet med å begrense skadeomfanget, og sørge for mest mulig effektiv feilhåndtering.

Via Fylkesberedskapsledelsen fikk vi etablert samarbeid med NTE, og vi har vært i dialog med både Sivilforsvaret og Veivesenet. God kommunikasjon med (NTE) og Helgelandskraft gjorde også at vi fikk samkjørt feilrettingen på viktige områder, sier Amundsen.

Tiltak etter Dagmar virker
Telenor har iverksatt en rekke tiltak etter stormen Dagmar i 2011, tiltak som har hatt positiv effekt på feilrettingen i forbindelse med stormen Hilde.

– Vi har eksempelvis økt antall transportveier for trafikken mellom hovedknutepunkter i landsnettet. Vi har batteri-backup på over 80 prosent av våre mobilstasjoner, og vi har beredskapslager med mobile aggregater som kan benyttes for å lade opp kritisk viktige basestasjoner i slike ekstremsituasjoner, sier Amundsen.