Pressemeldinger

Gamle mobiltelefoner er en sikkerhetstrussel for bedrifter

(Fornebu, 29. mai 2013) Store mengder sensitiv informasjon om norske bedrifter ligger lagret på gamle mobiltelefoner. Telenor roper nå et varsko og ber arbeidsgivere fokusere på sikker håndtering av brukte mobiler gjennom mobilretur-programmet ”Brukt mobil nye muligheter”.

(Fornebu, 29. mai 2013) Store mengder sensitiv informasjon om norske bedrifter ligger lagret på gamle mobiltelefoner. Telenor roper nå et varsko og ber arbeidsgivere fokusere på sikker håndtering av brukte mobiler  gjennom mobilretur-programmet ”Brukt mobil nye muligheter”.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Telenor avdekker at halvparten av alle som får ny telefon av arbeidsgiver, velger å beholde den gamle. Det betyr at det ligger hundretusenvis av brukte mobiltelefoner med sensitiv informasjon rundt om i norske hjem. Undersøkelsen avdekker også at hver femte nordmann er bekymret for at sensitivt innhold skal komme på avveie dersom de resirkulerer telefonen.

– Telenor er svært bekymret for denne utviklingen og tar problemstillingen på alvor. Gjennom mobilretur-tjenesten ”Brukt mobil, nye muligheter” sørger vi for at bedrifter kan ha en 100% sikker, enkel og forsvarlig innsamling av ansattes brukte mobiler, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Kan få alvorlige konsekvenser
Nasjonal sikkerhetsmyndighet deler bekymringen med Telenor. De mener mye informasjon kan komme på avveie gjennom brukte mobiler uten sikring. 
 
– Den økte bruken av smarttelefoner utgjør en sikkerhetsrisiko for norske bedrifter. Folk bør tenke på at mobilen også fungerer som kredittkort, nettbank og familiealbum. Hvis den ikke leveres til gjenvinning eller slettes på andre måter kan det få alvorlige konsekvenser, sier Fredrik Ruud Johnsen, kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Sikker, enkel og forsvarlig innsamling
Siden 2009 har Telenor samlet inn nesten 400.000 mobiltelefoner til gjenbruk og gjenvinning gjennom kampanjen. Nå fortsetter Telenor Norges  største innsamlingen av brukte mobiltelefoner gjennom tidene, og lanserer en tjeneste for bedrifter som ønsker å ta sensitiv informasjon på sine brukte mobiler på alvor.  I dag finnes det løsninger for  bedrifter og  privatpersoner, også om du ikke er Telenor-kunde. Innsamling i dag skjer ute hos bedrifter, i  Telenorbutikken, på web og med lokale idrettslag i norske hjem via Norges idrettsforbund

– Alle brukte bedriftsmobiler som samles inn gjennom Telenor, får alt av personlig informasjon  100 % sikkert slettet med Blancco mobile og blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte.  Deretter går mobilen enten til gjenvinning eller gjenbruk. Vi tilbyr  ulike sikre transportløsninger og henter hos bedrifter i hele Norge. Vi kan tilby låste beholdere med sikkerhetsklarert personell om kunden har et slikt behov,  sier Svendsen. 

Gjenbruk skaper nye muligheter
Mobilene som ikke kan gjenbrukes sendes i lukket beholder til godkjent gjenvinning i Norge. Svendsen mener det er  uante fordeler for samfunnet ved å samle inn gamle telefoner via dette programmet.

– Det jobbes med langsiktige initiativ for sikkerhet og miljø som er viktige aspekter innenfor vårt arbeid med samfunnsansvar. Gjenbruksmobiler fra programmets skaper nye muligheter og tilgjengeliggjør kommunikasjonstjenester for mennesker i nye markeder og reduserer samtidig belastningene på miljøet gjennom forsvarlig resirkulering avslutter Svendsen.

Om NSM

  • NSM er fagmyndigheten som skal koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven.
  • NSM jobber med forebyggende sikkerhetstjeneste som i Norge omfatter alle tiltak for å sikre skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdige objekter mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger.
  • NSM er også utøvende organ i forholdet til andre land og internasjonale organisasjoner. Arbeidet som skjer i virksomhetene og i NSM betegnes samlet som forebyggende sikkerhetstjeneste

Kontaktinformasjon:
Elisabeth Helgesen, kommunikasjonsrådgiver i Telenor Norge.
Tlf: 47900035, e-post: elisabeth.helgesen@telenor.com

Fredrik Ruud Johnsen, kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).
Tlf: 91524492, e-post: fredrik.johnsen@nsm.stat.no