Pressemeldinger

Foretar endringer etter feil i mobilnettet

En ekspertgruppe har fått i oppgave å utvikle ny metodikk og styrke sikkerhetsmekanismen i Telenors nett etter feilen i mobilnettet torsdag kveld.

(Fornebu, 3. november) En ekspertgruppe har fått i oppgave å utvikle ny metodikk og styrke sikkerhetsmekanismen i Telenors nett etter feilen i mobilnettet torsdag kveld.

– Vi har gått nøye gjennom hendelsesforløpet og feilsituasjonen og har kunnet identifisere akkurat hva som ikke gikk som planlagt da kundedatabasen ikke fungerte etter nødvendig arbeid. På bakgrunn av denne analysen har vi besluttet å endre våre prosesser for oppgraderinger, og en ekspertgruppe har fått i oppgave å levere ny metodikk med styrket sikkerhet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

To hovedtiltak
Gruppen består av interne og eksterne eksperter og oppgaven har fått topp prioritet.

– Vi opererer med svært komplekse systemer, og vi gjennomfører jevnlig ulike tiltak for å feilrette og oppgradere vårt nett. Dette gjør vi samtidig som vi skal opprettholde trafikken i nettet. Det er svært krevende og kan sammenlignes med å gjøre service på bilen mens den kjører. Dette er like fullt noe vi skal klare uten de konsekvenser som vi så på torsdag. Derfor iverksetter vi nå tiltak for å redusere risiko for lignende feil igjen, sier Svendsen.

Det er i hovedsak to tiltak som vil bli iverksatt:
• Arbeidsprosedyrer ved planlagt arbeid på sentrale systemer vil endres og tilføres flere sikkerhetskontroller for å redusere risiko for feil.
• Ny sikkerhetsmekanisme skal iverksettes for å hindre at eventuelle feil kan ta ned sentrale nettelementer.  

Prioritetsabonnement
Telenor har som alle andre operatører i Norge innført prioritetsabonnement på bestilling fra myndighetene for å styrke beredskapen i samfunnet. Dette er en mekanisme som sørger for at helsepersonell, politi og andre sentrale funksjoner i samfunnet får prioritet i mobilnettet ved krisesituasjoner når det er stor trafikk i nettet, eller når man er utenfor dekning.

– Det er viktig å understreke at prioritetsabonnement er et krav fra myndighetene som gjelder alle operatører, og ikke bare Telenor. Systemet er designet for prioritet ved krisesituasjoner hvor kapasitet i nettet er redusert, eller når man er utenfor dekning. Det er ikke en teknisk løsning ved prioritetsabonnement at det skal virke når nettet er helt eller delvis nede, og det er ikke riktig at prioritetssystemet ikke fungerte etter hensikten torsdag kveld som enkelte medier rapporterer, sier Svendsen.

Mer om prioritetsabonnement:
Post- og teletilsynet (PT) vedtok 21. oktober 2013 forskrift om prioritet i mobilnett. Frist for implementering ble satt til 30. juni 2014. Prioritet i mobilnettene skulle dimensjoneres for inntil 10.000 brukere. I etterkant er det fremkommet at PT sikter mot 12-14.000 prioritetsabonnement i Norge.

Arbeidet med å utlede hva forskriften stiller krav til er blitt gjennomført sammen med de andre tilbyderne. Det har vært utstrakt samarbeid for å sikre at prioritetsløsningen vil fungere, og at den ikke introduserer kompleksitet i feilsituasjoner eller forringer annen funksjonalitet i nettene. PT er orientert om løsningsvalgene og de er kjent med hvordan løsningen vil fungere.

Formålet med prioritetsordningen er å gi brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre tilgjengelighet i mobilnettene i krisesituasjoner.

Et prioritetsabonnement vil ha fortrinn fremfor vanlige abonnement ved at:
• Prioriterte samtaler skal kunne bryte pågående samtaler.
• Prioriterte samtaler skal kunne gjennomføres via andre mobilnett (nasjonal gjesting), når bruker er utenfor dekning i eget nett.
• Funksjonaliteten skal alltid være på (også i normalsituasjon når det ikke er kapasitetsutfordringer).

Gjesting (roaming):
En bruker med prioritetsabonnement som er utenfor dekning kan benytte andre tilbydere sitt nett. Dette vil kun fungere når mobilnettet til egen tilbyder fungerer. Dette er standard for gjesting som benyttes over hele verden, uavhengig om det er nasjonal eller internasjonal standard for gjesting.

Det betyr eksempelvis at om du er i Spania og skal ringe, må mobilnettet være tilgjengelig fra egen tilbyder i Norge for at du skal kunne være gjestebruker hos en spansk tilbyder.

I en situasjon hvor alle mobilnettene er tilgjengelig, og en bruker er utenfor dekning fra egen tilbyder, kan prioriterte samtaler gjennomføres via andre nett. På noen telefontyper er det mulig å sette opp automatisk overføring, for andre må det gjøres aktivt bytte av nett (Iphone eksempelvis).

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen, telefon 900 21 000 / bjorn.amundsen@telenor.com
Kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri, telefon 911 55 381 / torild.uribarri@telenor.com