Pressemeldinger

Første kvartal 2013: Forbedrede marginer og stabile inntekter

(Fornebu, 26. april 2013) I første kvartal 2013 var Telenors driftsinntekter 24,7 milliarder kroner. EBITDA før andre poster var 8,4 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 34,0 prosent, og kontantstrømmen var 5,6 milliarder kroner.

(Fornebu, 26. april 2013) I første kvartal 2013 var Telenors driftsinntekter 24,7 milliarder kroner. EBITDA før andre poster var 8,4 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 34,0 prosent, og kontantstrømmen var 5,6 milliarder kroner.

"Første kvartal 2013 kjennetegnes av solid kontantstrøm fra driften på 5,6 milliarder kroner, sterke marginer i flere virksomheter og god fremdrift i India. Den styrkede EBITDA-marginen på 34 prosent er ytterligere støttet av en høyere andel prispakker og god nettverkskvalitet i den norske virksomheten," sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

"Den organiske inntektsveksten i konsernet er svakere i dette kvartalet enn i tidligere, som følge av lavere vekstbidrag fra India, lavere salg av håndsett, samt regulatoriske forhold. Vi vurderer imidlertid de underliggende trendene som positive. Sunn vekst i mobilinntektene i virksomhetene i Norge og Thailand bidrar til solide marginer. Bangladesh preges av høy kundetilvekst i dette kvartalet. Regulatoriske forhold påvirket vår utvikling i Pakistan i kvartalet, imidlertid ser vi nå at salget tar seg opp. I løpet av kvartalet har dtac i Thailand gjennomført en landsomfattende oppgradering av nettverket, og forbereder lansering av 3G-tjenester på 2,1 GHz-båndet i andre kvartal. Dette representerer en viktig milepæl i overgangen fra konsesjon- til lisensregime," sier Baksaas.

 "I Norge fortsetter vi å investere for å sikre våre kunder tilgang til overlegen mobildekning og tjenester av høy kvalitet. Vi har nylig justert våre mobiltilbud for å tilpasse oss kundenes behov og overgangen til data. Vi ser positive effekter fra effektiviseringsarbeidet dette kvartalet, og ser det som avgjørende for verdiskapningen fremover," sier Baksaas.

"For å gjøre kundene våre i stand til å utnytte fordelene som kommer fra Internett må vi være endringsdyktige. Etterspørselsveksten etter datasentriske tjenester krever betydelige investeringer i høyhastighetsnettverk. Det er derfor avgjørende at vi fortsetter å implementere bærekraftige forretningsmodeller som sikrer langsiktig avkastning på disse investeringene," sier Baksaas.

Fremtidsutsikter
"Basert på utviklingen i første kvartal og våre estimater for resten av året justerer vi utsiktene for 2013 for organisk inntektsvekst noe, til 2-4 prosent. Samtidig opprettholder vi utsiktene for EBITDA-marginen og investeringsgraden," sier Baksaas.

Nøkkeltall
Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for første kvartal 2013 sammenlignet med foregående år:


(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)
Første kvartal Året
2013 2012
oppdatert
2012
oppdatert
Driftsinntekter 24 716 25 119 101 718
EBITDA før andre inntekter og kostnader 8 423 7 761 32 848
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 34,1 30,9 32,3
Justert driftsresultat[1] 4 985 4 025 18 446
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 20,2 16,0 18,1
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 3 602 584 8 809
Resultat per aksje, i NOK 2,34 0,37 5,63
Investeringer (capex) 2 868 2 682 21 511
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 2 868 2 487 12 299
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 11,6 9,9 12,1
Kontantstrøm fra driften[2] 5 555 5 274 20 549
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp[3]  28 853  18 384 33 082

Det henvises til kvartalsrapporten som finnes på http://www.telenor.com/investor-relations/reports/2013/q1-results/ for mer informasjon.

Kontakt:
Meera Bhatia, informasjonssjef, tlf:46844959, E-mail:meera.bhatia@telenor.com

Priv. til red.:
Presse- og analytikerkonferanse
I forbindelse med resultatframleggingen vil en presse- og analytikerkonferanse bli avholdt fredag 26. april kl. 0900 i Auditorium A, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Overføring via Internett og mobiltelefon
Presse- og analytikerkonferansen blir overført over internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen, på http://www.telenor.com/investor-relations/reports/2013/q1-results/. Under direktesendingen er det mulig å sende inn spørsmål via internett. Det vil også være mulig å følge sendingen direkte eller i opptak på mobiltelefon - send SMS med kodeord expo til 2440 eller +472440 fra utlandet.

Telefonkonferanse og spørsmål
Presse- og analytikerkonferansen kan også høres telefonisk, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen og en spørrerunde i salen. Ring inn i god tid til (+47)23184545. Deltakerne blir bedt om å lese opp sitt navn og selskap til en automatisk telefonsvarer, etterfulgt av # (firkanttast). For å stille spørsmål under spørrerunden, trykk *1 for å stille deg i kø.

Materiale
Kvartalsrapporten og presentasjonene som brukes under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig på http://www.telenor.com/investor-relations/reports/2013/q1-results/.  

[1] Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger

[2]Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader - investeringer ekskl. lisenser og spektrum

[3] Netto rentebærende gjeld er definer som rentebærende gjeld eksklusive nåverdien av lisensforpliktelser.