Pressemeldinger

Flere med jobben i lomma

Arbeidsdagen flytter ut av kontoret. Stadig flere har jobbens e-post på mobilen, viser ny undersøkelse.

(Fornebu, 20. mars 2013): Arbeidsdagen flytter ut av kontoret. Stadig flere har jobbens e-post på mobilen, viser ny undersøkelse.

Litt over halvparten av norske bedrifter tilbyr data- og kommunikasjonsløsninger som gjør at ansatte kan jobbe fra flere steder enn på kontoret. 84 prosent av disse tilbyr e-post på mobil til sine ansatte, mot 68 prosent for to år siden.

Det viser en undersøkelse blant 2000 norske toppledere som Perduco har gjort for Telenor.

- E-post på mobil øker mest, i takt med utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett. Mobile løsninger gjør oss mer fleksible som arbeidstakere. Vi kan utføre arbeidsoppgaver og samhandle med kolleger og kunder uansett hvor vi er, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Ordningene er mest utbredt innen tjenesteytende næringer, der sju av ti bedrifter tilbyr data- og kommunikasjonsløsninger som gjør ansatte uavhengige av arbeidsplassen.

- Bedriftene sier at de største fordelene med mobile arbeidsverktøy er at ansatte får mulighet til å kombinere jobb med private eller familiære gjøremål, som at man kan jobbe hjemmefra hvis man er hjemme med sykt barn. Bedriftene vektlegger også at de ansatte blir mer tilgjengelige for hverandre og for kundene, og at de kan jobbe mens de er på reise, sier Moen.

Betalt mobiltelefon og bærbar PC er den vanligste måten å tilrettelegge på, fulgt av e-post på mobil og tilgang til bedriftens nettverk hjemmefra, såkalt VPN-tilgang.

Å holde oversikt
Med stadig flere ansatte i sving utenfor kontoret, blir det viktigere å holde styr på hvor de er og når de er tilgjengelige. Mobilt sentralbord er av de mobile løsningene som øker mest, ifølge undersøkelsen. 38 prosent av bedriftene som tilrettelegger for arbeid utenfor kontoret, tilbyr dette til ansatte, en økning på ti prosentpoeng på to år.

- Norge er et land av små og mellomstore bedrifter. For en liten rørleggerbedrift er det for dyrt å ha et betjent sentralbord. Samtidig har bedriften behov for å bli nådd av kunder nå de ansatte er ute på oppdrag, sier Moen.

- Et tapt anrop kan i praksis bety tapt kunde. Av tidligere undersøkelser vet vi at kundene gjerne straffer dårlig telefonservice. Med mobilt sentralbord kan alle medarbeiderne svare anrop eller på andre måter sikre profesjonell kundehåndtering, sier han.

Den som opererer sentralbordet, fra PC eller mobil, kan også lett se hvem som er ledig og opptatt.

De mobile sentralbordene blir nå i økende grad samkjørt med andre programmer. En avtale lagt inn i Outlook-kalenderen kan automatisk også vises i sentralbordet.

Kontorets død?
Hvis jobbgjerningen blir mer mobil, blir vel kontoret også et stadig mindre viktig sted?

- Mulighetene til å jobbe fra andre steder enn kontoret, vil bare bli flere og bedre i årene fremover. Men det er ikke snakk om enten eller, men både óg. Vi vil ha fleksibiliteten hjelpemidlene gir, men trenger også kontoret som arena, sier daglig leder Arild Steen i Arbeidsforskningsinstituttet.

- Kontoret er et sosialt sted. Der blir vi friksjonsfritt med i de interne, uformelle samtalene. Når mer og mer kan gjøres andre steder, blir tiden du er på kontoret viktigere. Kanskje er det derfor også mindre behov for cellekontor og mer for dialogvennlige rom, sier Steen. 

Slik tilrettelegges det:
Mobiltelefon: 93 prosent 
Bærbar PC: 90 prosent 
E-post på mobil: 84 prosent 
Tilgang til bedriftens nettverk hjemmefra, VPN: 78 prosent 
Trådløs bredbåndtilgang: 78 
Mobilt bredbånd: 72 prosent 
Bredbånd hjemme: 71 
Løsning for deling av dokumenter: 66 prosent 
Mobilt sentralbord: 38 prosent 
Løsninger for virtuell møtedeltakelse/videokonferanse: 34 prosent 
(Spørsmålet er stilt til de 54 prosentene som tilrettelegger for arbeid utenfor kontoret.)