Pressemeldinger

Fjerde kvartal 2012: Sterk avslutning på et begivenhetsrikt år

I fjerde kvartal 2012 var Telenors driftsinntekter 26,0 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 5 prosent.
Alt-tekst

(Fornebu, 13. februar 2013) I fjerde kvartal 2012 var Telenors driftsinntekter 26,0 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 5 prosent. EBITDA før andre poster var 8,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31,5 prosent, og kontantstrømmen var 4,6 milliarder kroner. For året 2012 var driftsinntektene 101,7 milliarder kroner, EBITDA før andre poster var 32,8 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 32,2 prosent og kontantstrømmen var 20,5 milliarder kroner.

"Jeg er glad for å kunne avslutte et begivenhetsrikt år med sterke resultater, og oppnåelse av viktige milepæler. Vi har sett en sterk økning i etterspørselen etter datatjenester i løpet av året. Lanseringen av 4G-tjenester i Norge og kjøpet av 3G-lisens i Thailand setter oss i stand til å levere enda bedre mobiltjenester til kundene våre. Med kjøpet av nye lisenser i India har vi sikret vår fremtidige tilstedeværelse i dette vekstmarkedet.  Telenors posisjon i VimpelCom har blitt gjenopprettet, og vi vil fortsette å støtte og bidra til selskapets utvikling," sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

"For året 2012 var den organiske inntektsveksten 5 prosent, EBITDA-marginen var betydelig forbedret fra året før, og kontantstrømmen var over 20 milliarder kroner. I løpet av året har vi gjort kraftige investeringer for å forbedre brukeropplevelsen ytterligere, og for å forberede for økt effektivitet og fortsatt lønnsomhet," sier Baksaas.

 "Den fortsatt solide utviklingen til virksomheten i Norge reflekterer høy etterspørsel etter Internett-tjenester via både mobil og fastnett. Innføringen av nye tilbud og investeringer i overlegen nettverkskvalitet gir våre kunder de beste tjenestene, dekning, kapasitet og den siste mobilteknologien. De asiatiske virksomhetene viser nok et år med høye marginer. Etterspørselen etter smarttelefoner og data tar seg opp i Thailand og Malaysia, mens virksomheten i Pakistan har stødig operasjonell forbedring ," sier Baksaas.

Utbytte og fremtidsutsikter
"Som resultat av sterke driftsresultater og solid finansiell posisjon foreslår Telenors styre et utbytte på 6,00 kroner per aksje for 2012, som tilsvarer en økning på 20% sammenlignet med 2011," sier Baksaas.

"I 2013 forventer vi en inntekstvekst på 3-5 prosent og en EBITDA-margin rundt 34%. Vi ser nå en mulighet for å akselerere investeringene for å sikre markedsposisjoner, og forventer investeringsgrad i området 12-14 prosent. Med vår solide posisjon og sterke fremdrift er jeg trygg på at Telenor-konsernet vil fortsette å skape verdi for våre eiere og kunder," sier Baksaas.

Nøkkeltall
Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for fjerde kvartal og året 2012 sammenlignet med foregående år:


(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)
Fjerde kvartalÅret
2012201120122011
Driftsinntekter25 99025 433101 71898 516
EBITDA før andre inntekter og kostnader8 1797 41732 75530 526
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)31,529,232,231,0
Justert driftsresultat[1]4 4983 53318 35315 217
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)17, 313,918,015,4
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser3 193(2 709)9 4907 165
Resultat per aksje, i NOK 2.06(1,70)6.064, 45
Investeringer (capex)10 3713 82321 51111 907
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum3 5713 63812 29911 441
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%)13,714,312,111,6
Kontantstrøm fra driften[2]4 6083 78020 45719 085
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp[3]33 08217 231

Det henvises til kvartalsrapporten som finnes på http://telenor.com/investor-relations/reports/2012/q4/for mer informasjon.

Kontakt:
Scott Engebrigtsen, informasjonssjef, tlf: 90043484, E-mail:scott.engebrigtsen@telenor.com
Meera Bhatia, informasjonssjef, tlf:46844959, E-mail:meera.bhatia@telenor.com

Priv. til red.:
Presse- og analytikerkonferanse
I forbindelse med resultatframleggingen vil en presse- og analytikerkonferanse bli avholdt onsdag 13. februar kl. 0900 i Auditorium A, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Overføring via Internett og mobiltelefon
Presse- og analytikerkonferansen blir overført over internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen, på http://telenor.com/investor-relations/reports/2012/q4/. Under direktesendingen er det mulig å sende inn spørsmål via internett. Det vil også være mulig å følge sendingen direkte eller i opptak på mobiltelefon - send SMS med kodeord expo til 2440 eller +472440 fra utlandet.

Telefonkonferanse og spørsmål
Presse- og analytikerkonferansen kan også høres telefonisk, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen og en spørrerunde i salen. Ring inn i god tid til (+47)23184545. Deltakerne blir bedt om å lese opp sitt navn og selskap til en automatisk telefonsvarer, etterfulgt av # (firkanttast). For å stille spørsmål under spørrerunden, trykk *1 for å stille deg i kø.

Materiale

Kvartalsrapporten og presentasjonene som brukes under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig på http://telenor.com/investor-relations/reports/2012/q4/­­.

[1] Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger

[2]Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader - investeringer ekskl. lisenser og spektrum

[3] Netto rentebærende gjeld er definer som rentebærende gjeld eksklusive nåverdien av lisensforpliktelser.