Pressemeldinger

Fikk oppdatering om ekstremvær og beredskap

Få dager etter ekstremværet Petra fikk statssekretær Gjermund Hagesæter fra justis- og beredskapsdepartementet se hvordan Telenor aktivt jobber for å forebygge utfall av elektronisk kommunikasjon. Under et besøk hos Telenors operasjonssenter i dag fikk justisdepartementet møte noen av dem som jobber for å sikre at samfunnets behov for kommunikasjon opprettholdes.

(Fornebu, 21. september) Få dager etter ekstremværet Petra fikk statssekretær Gjermund Hagesæter fra Justis- og beredskapsdepartementet se hvordan Telenor aktivt jobber for å forebygge utfall av elektronisk kommunikasjon. Under et besøk hos Telenors operasjonssenter i dag fikk justisdepartementet møte noen av dem som jobber for å sikre at samfunnets behov for kommunikasjon opprettholdes.

– Tilgang til mobil er et samfunnskrav og er enda viktigere når man er rammet av ekstremvær eller andre alvorlige hendelser og trenger å få kontakt med familiemedlemmer, nødetater, forsikringsselskap eller andre. Da må vi gjøre det vi kan for å opprettholde dekningen. Vi kan aldri rå over alt når naturkreftene herjer og vi kan ikke forhindre at cyberangrep skjer, men det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å hindre utfall, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Under besøket på Fornebu fikk Gjermund Hagesæter også en orientering om Telenors økte satsing på sikkerhets- og beredskapsarbeid. Ifølge Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering driver fremmed etterretning daglig operasjoner mot norsk digital infrastruktur. Satsing på forebyggende cyber-sikkerhet er derfor svært viktig.

– Det er viktig at både offentlige og private aktører har IKT-sikkerhet høyt på agendaen i tiden fremover. Telenors styrking på dette feltet er svært gledelig. Styrkingen vil gjøre Telenor enda bedre i stand til å dele informasjon om IKT-hendelser. Det er bra fordi åpenhet og informasjonsdeling er viktige elementer i sikkerhetsarbeidet. Informasjonsdeling gagner både egen og andres virksomhet, og er noe vi i Justis- og beredskapsdepartementet er svært opptatt av. Derfor har vi nylig sendt ut NSMs anbefalinger om større åpenhet om IKT-hendelser, sier statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP).

80 prosent av datatrafikken i Norge går gjennom Telenors nett. Telenor Norge investerer derfor årlig 4,3 milliarder kroner i infrastruktur, og forsterker og forbedrer kontinuerlig nettverkene for å sikre back-up-løsninger, reservestrøm, og å redusere risiko for utfall. Stilt overfor stadig mer avanserte trusselaktører investerer Telenor i beredskap og styrker sikkerheten i samfunnskritisk nasjonal digital infrastruktur. 

– Det skal være krevende for trusselaktører å angripe vår infrastruktur. Telenor har derfor de siste årene investert over 100 millioner kroner for å øke evnen til å forsvare den digitale infrastrukturen mot cyberkriminelle. Vi vil fortsette å styrke vår cybersikkerhet både med kompetansebygging, styrket analysekapasitet og investeringer i forsvarbar infrastruktur, sier Svendsen.

Telenors førstelinjeforsvar for den nasjonale kommunikasjonsinfrastrukturen er Telenor Security Operations Centre (TSOC) i Arendal. Senteret er en viktig aktør i den nasjonale håndteringen av cyberhendelser, og er sammen med sikkerhetsmiljøet på Fornebu viktig for landets digitale beredskap. Her håndteres daglig flere alvorlige hendelser mot Telenor og andre norske virksomheter. 

– Vi må ha mulighet til raskt å kunne identifisere angrep, iverksette skadebegrensende tiltak og varsle våre kunder og andre som trenger informasjon, sier Berit Svendsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Maria Ekornes Myhre, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 994 12 707, e-post: maria-ekornes.myhre@telenor.com 

Anne Rustad, pressekontakt i Justis og beredskapsdepartementet
Tlf: 22 24 55 23/476 70 779, e-post: anne.rustad@jd.dep.no