Pressemeldinger

Fiber til Coop-butikkene

Telenor har inngått avtale med Coop om leveranse av fiber til Coops største butikker i Norge. Coop moderniserer med dette sin infrastruktur for å sikre en bedre kundeopplevelse i butikkene.

(Fornebu, 10. februar 2014) Telenor har inngått avtale med Coop om leveranse av fiber til Coops største butikker i Norge. Coop moderniserer med dette sin infrastruktur for å sikre en bedre kundeopplevelse i butikkene.

Fiberkommunikasjonen vil inngå som en del av Coop’s bedriftsnettverktjeneste som Telenor allerede leverer til selskapet. Coop har forlenget avtalen som regulerer leveransen av det interne datanettverket til rundt 1.000 butikker, kontorer og lager.

- Økt krav til oppetid, hastighet og økt trafikk som følge av flere kundetjenester i butikkene, gjør at Coop ser det som helt naturlig å bruke fiberteknologi  i våre større butikker, sier Magne Solberg IT-direktør i Coop.

Økt krav til båndbredde
Telenor har et landsdekkende fibernett som gjør det mulig å tilby moderne bredbåndskommunikasjon til bedrifter i alle landets kommuner. Stadig flere bedrifter, handelssentre og butikker som har virksomheten spredt på flere steder i Norge, ser nå behovet for landsdekkende høykapasitets bredbånd. Telenor satser derfor nå sterkt på å bygge fiberkommunikasjon til bedriftsmarkedet.

- Vi er inne i en trend der tjenester som før lå på servere lokalt hos bedriftene nå flyttes ut på internett, som skytjenester. I tillegg øker bruken av videotjenester. Det betyr at kravet til båndbredde øker. Med fiber som infrastruktur er båndbredden tilnærmet uendelig og vi legger med dette til rette for fremtidige løsninger og tjenester, sier leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge, Marina Lønning. 

Strategisk plassert
- Coop sin virksomhet ligger spredt utover landet og er ofte strategisk plassert i forhold til befolkningstetthet og andre bedrifter. Det passer derfor godt inn i vår strategi om å tilby fiberbredbånd til næringslivet, sier Lønning. 

- I tillegg til å sikre Coop en god kundeopplevelse gjennom en stabil drift og god kundeservice, ønsker vi å tilby COOP nye tjenester og løsninger som gjør fiberinvesteringen ytterliggere lønnsom, avslutter Marina Lønning.  Telenor leverer også sikkerhetstjenester til Coop.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristin V. Tønnessen, informasjonssjef Telenor Norge, tlf. 934 80 648, kvt@telenor.com
Magne Solberg, IT-direktør Coop Norge Handel, tlf. 920 16 805, magne.solberg@coop.no