Pressemeldinger

Feilretting godt i gang etter ekstremværet Hilde

Feilrettingen er allerede godt i gang etter ekstremværet Hilde som tok med seg strømtilgang og telefonforbindelse for mange på sin ferd innover Nord-Trøndelag og Helgelandskysten lørdag kveld. Det samarbeides nå med kraftselskaper og entreprenører for rask feilretting.

(Fornebu 17. november 2013) Feilrettingen er allerede godt i gang etter ekstremværet Hilde som tok med seg strømtilgang og telefonforbindelse for mange på sin ferd innover Nord-Trøndelag og Helgelandskysten lørdag kveld. Det samarbeides nå med kraftselskaper og entreprenører for rask feilretting.

Det er til dels store utfall særlig i Nord Trøndelag og Nordland etter ekstremværet Hilde. Mye av dette skyldes bortfall av kraft.

- Vi var godt forberedt på Hilde og tok allerede tidligere i uken kontakt med entreprenører for å klargjøre til innsats i de områdene hvor værmeldingen tilsa at det kunne komme utfall, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Store ressurser i sving

I løpet av lørdag kveld og natt til søndag fikk operasjonssentralen i Telenor meldinger om flere utfall i Nord Trøndelag og i Nordland, og de fleste av utfallene skyldtes strømbrudd i de verst rammede områdene. Det var lenge uforsvarlig å sette i gang feilretting for både strømselskap og Telenor, men i morgentimene på søndag er flere entreprenører allerede godt i gang med arbeidet.

- Vi har nå rundt 50 mennesker i sving både internt i Telenor og hos entreprenører for å sikre rask feilretting. Vi har også god dialog med kraftselskaper slik at vi nå får samkjørt feilrettingen på viktige områder, sier Amundsen.

Nord Trøndelag verst rammet

- Vi har i morgentimene søndag registrert feil i Nord-Trøndelag for 2800 kunder på bredbånd og 4600 på fasttelefoni. Tilsvarende tall for Nordland er 700 og 460.  Vi har også en del utfall på mobil. 109 2G stasjoner og 53 3G stasjoner i Nord-Trøndelag er for øyeblikket ute av drift, mens for Nordland så dreier det seg om 48 2G stasjoner og 19 3G stasjoner, sier Amundsen.

Det ble i forkant av uværet opprettet dialog med kraftselskaper og fylkesberedskapen i flere fylker, slik at man kunne samkjøre innsatsen best mulig underveis og etter uværet.

- Nå ser vi at både strøm og telefonforbindelsen er på vei tilbake i flere områder, men vi har fortsatt en jobb og gjøre. Vi jobber med å sende ut nødaggregat der hvor det vil ta tid å få kraft tilbake og vi henter inn entreprenørressurser fra omliggende fylker for å få enda flere folk til feilretting, sier Amundsen.

Godt samarbeid

- Det vil alltid komme utfall etter slike ekstreme værfenomener som Hilde, men vi er godt rustet etter flere slike ekstreme værfenomener de siste årene og samarbeidet med de øvrige etatene som også

leverer samfunnskritiske tjenester har vært svært godt, sier Amundsen.

Det er forventet at rette- og ryddearbeidet etter Hilde vil pågå hele søndag og utover uka og telefonforbindelsene er fortløpende på vei tilbake i de hardest rammede områdene.