Pressemeldinger

Feilen i mobilnettet er funnet og rettet

Fredag den 19. februar 2016 hadde Telenor problemer med normal trafikkavvikling i mobilnettet i tidsrommet kl. 1130 til kl. 1500. Etter midlertidige tiltak ved 1500-tiden ble trafikken normalisert og har siden fungert uten problemer.

(Fornebu, 21. februar 2016) Fredag den 19. februar 2016 hadde Telenor problemer med normal trafikkavvikling i mobilnettet i tidsrommet kl. 1130 til kl. 1500. Etter midlertidige tiltak ved 15-tiden ble trafikken normalisert og har siden fungert uten problemer.

Etter tett samarbeid med flere leverandører til mobilnettet kan Telenor informere om at årsaken til feilen er funnet og at feilen er rettet.

Under arbeidet med å finne årsaken til feilen har Telenor blant annet analysert signalering inn til mobilnettet i Norge.

Analysen viser at det på tidspunktet feilen oppstod ble sendt uvanlig signalering inn i Telenors nett. Denne uvanlige signaleringen kom fra en annen internasjonal operatør og inneholdt meldingstyper som forekommer svært sjeldent. Denne sjeldne signaleringen ble feiltolket i programvaren som Ericsson har levert til Telenors mobilnett og medførte at deler av mobiltrafikken stoppet.

Ericsson har identifisert hvordan feiltolkningen av signaleringen forekom og har gjennomført nødvendig feilretting.

I tillegg til tiltak i eget mobilnett har Telenor bedt om tiltak hos operatøren som sendte den nevnte signaleringen, varslet bransjeorganisasjon GSMA (GSM Association) og orientert Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) om forholdet.

Telenor beklager problemene feilen har medført for kundene og takker for at de viste stor tålmodighet under feilsituasjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge
911 55 381 / torild.uribarri@telenor.com