Pressemeldinger

Feilen i fastnettet er rettet

Klokken 03.39 fredag morgen oppstod en feilsituasjon i fastnettet som blant annet rammet nødetatenes nødnumre. Feilen ble rettet kl 07.15, og trafikken gikk som normalt igjen klokken 08.00.
Alt-tekst

(Fornebu 16. mai 2014) Klokken 03.39 fredag morgen oppstod en feilsituasjon i fastnettet som blant annet rammet nødetatenes nødnumre. Feilen ble rettet kl 07.15, og trafikken gikk som normalt igjen klokken 08.00.

Feilen omfattet i hovedsak Østlandsområdet, men resten av landet kan også ha blitt rammet. Det var i første rekke nødnumrene 110, 112 og 113 som var berørt, men også noen andre spesialnumre ble rammet. Nød- og spesialnumrene opplevde som følge av feilen problemer med fremkommelighet og brutte samtaler.

- Feilsituasjonen fikk store konsekvenser for fasttelefonnettet i Oslo-området og alle nødnumrene. Det var en transmisjonsfeil. Vi gjør nå en fullstendig analyse for å finne årsaken til feilen, og beklager konsekvensene feilsituasjonen har hatt, sier Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge.