Pressemeldinger

Feilårsaken er funnet

Feilen i Telenors mobilnett torsdag kveld oppstod i forbindelse med oppgradering av en kundedatabase. Under arbeidet ble sentrale elementer feilaktig slettet, slik at kundene ikke ble logget på nettet.

(Fornebu 31. oktober 2014) Feilen i Telenors mobilnett torsdag kveld oppstod i forbindelse med oppgradering av en kundedatabase. Under arbeidet ble sentrale elementer feilaktig slettet, slik at kundene ikke ble logget på nettet.

Feilen rammet tale- og SMS-trafikk over hele landet mellom kl. 19.20 og 21.35 torsdag kveld. Kriseledelsen i Telenor Norge ble etablert og feilårsaken ble identifisert. Feilen ble deretter raskt rettet.

Feilen oppstod under oppgradering av en kundedatabase som er viktig ved kundepålogging i nettet. Under oppgraderingsjobben ble sentrale elementer i databasen feilaktig slettet. Dette medførte at kundepåloggingen ikke fungerte, slik at kundene ikke fikk ringt eller sendt SMS.

Løsningen ble å installere en sikkerhetskopi av kundedatabasen. Dette ble gjort, og mobilnettet fungerte som normalt rundt klokken halv ti torsdag kveld.

– Vi beklager de problemer denne feilsituasjonen medførte for våre kunder. Vi vil nå iverksette nødvendige tiltak for å unngå at slike feil oppstår, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Fastnettet og fasttelefon fungerte som normalt og nødnumrene var ikke berørt av feilen. Alle relevante etater ble rutinemessig varslet.

– Telenor investerer betraktelig i fornying av nettet, og gjennomfører daglige oppgraderinger i nett og nettløsninger fordi vi har høy trafikk og mange kunde-endringer. Vi har klare rutiner for denne typen oppgraderinger, og heldigvis opplever vi sjelden slike feil som torsdag kveld. Når dette likevel skjer, er det en situasjon vi vil ta lærdom av, sier Svendsen.

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt:
Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, telefon: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com