Pressemeldinger

IP-telefonitjenester for bedriftskundene friskmeldes

Alle IP-telefonitjenester er nå tilbake til normalsituasjon for alle bedriftskunder.

(Fornebu, 22. mars) Alle IP-telefonitjenester er nå tilbake til normalsituasjon for alle bedriftskunder.

Fredag 20. mars kunne bedriftskunder med IP-telefoni oppleve feil og utilgjengelige tjenester. Feilen inntraff ved utskiftning av maskinvare. 

Sammen med leverandør iverksatte Telenor feilretting og avhjelpende tiltak umiddelbart slik at de aller fleste bedriftskundene opplevde normalsituasjon kort tid etter at feilen ble oppdaget. 

Med ekstra bemanning i helgen ble situasjonen fulgt nøye, og ytterligere opprydding på IP-telefoniplattformen ble gjennomført. Tiltakene har hatt positiv effekt og Telenor kan nå friskmelde IP-telefonitjenestene for bedriftskunder.