Pressemeldinger

Feil i mobilnettet rettet

Feilen i mobilnettet som oppstod 19:20 torsdag kveld ble rettet 21:35. Feilen oppstod etter en oppgradering av Telenors nett, og rammet 2G- og 3G-trafikk i hele landet. Verken nødnumre eller fastnettet ble rammet av feilen.

(Fornebu, 30. oktober) Feilen i mobilnettet som oppstod 19:20 torsdag kveld ble rettet 21:35. Feilen oppstod etter en oppgradering av Telenors nett, og rammet 2G og 3G trafikk i hele landet. Verken nødnumre eller fastnettet ble rammet av feilen.

- Vi beklager på det sterkeste de ulempene som feilsituasjonen har medført for våre kunder.  Dette er en feilsituasjon som ikke skal skje, vi skal nå gå gjennom våre rutiner for å sikre at lignende feilsituasjon ikke skjer igjen, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

4G-trafikk eller trafikk til andre operatører ble ikke rammet av feilen. 

Telenors kriseledelse var samlet på Fornebu under feilsituasjonen og operasjonsledelsen jobbet fortløpende for å feilsøke og analysere feilsituasjonen. Feilen ble raskt rettet når feilårsaken ble identifisert.

For ytterligere informasjon:
Ring pressetelefonen på tlf 800 80 900