Pressemeldinger

Endelig kan ansatte bruke mobilen som de vil

I Norge får én av to mobilregningen helt eller delvis dekket av arbeidsgiver. Økt bruk av mobilen gjør at arbeidstakere og arbeidsgivere etterlyser løsninger slik at ansatte får frihet til å bruke mobilen som de selv ønsker. Nå lanserer Telenor en tjeneste som automatisk fordeler mobilkostnadene mellom jobb- og privatbruk.

(Fornebu, 28. april 2015) I Norge får én av to mobilregningen helt eller delvis dekket av arbeidsgiver. Økt bruk av mobilen gjør at arbeidstakere og arbeidsgivere etterlyser løsninger slik at ansatte får frihet til å bruke mobilen som de selv ønsker. Nå lanserer Telenor en tjeneste som automatisk fordeler mobilkostnadene mellom jobb- og privatbruk.

I en undersøkelse Ipsos MMI har utført på oppdrag for Telenor oppgir fire av ti at de får hele mobilregningen dekket av arbeidsgiver. Én av to betaler mobilregningen selv, mens én av ti deler fakturaen mellom seg selv og arbeidsgiver.

I undersøkelsen anslår de spurte at 60 prosent av mobilbruken er privat, mens 40 prosent er jobbrelatert.

– I dag bruker vi mobiltelefonen til alt mulig, til å betale parkering, stemme på Idol eller gi penger til Røde Kors. Trenden vi ser på mobilbruk gjør at vi nå lanserer en løsning som også er skreddersydd for små og mellomstore bedrifter, sier Marina Lønning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

Ryddige avtaler
Halvparten av de spurte i undersøkelsen forventer ikke at arbeidsgiver skal betale for all mobilbruk. Like stor andel mener det er en god løsning å kunne koble over til privat betaling på mobilen når man ikke er på jobb.

Friheten til å bruke mobiltjenester når man ønsker det og ryddige avtaler, oppgis som hovedårsaker til at flere ønsker å kunne skille mellom jobb- og privatbruk.

Blant beslutningstagerne i virksomhetene som er spurt i undersøkelsen, mener 70 prosent at det ville vært en god løsning om de ansatte selv betaler for privatbruk. Blant disse oppgir flest at det vil gi ansatte frihet til å benytte tjenester de selv ønsker, men som virksomheten ikke ønsker å dekke.

Tale, SMS/MMS og databruk i Norge synes flest det er naturlig at jobben betaler. De færreste synes det er naturlig at jobben skal betale for innholdstjenester som parkering, avstemming og givertjenester.

– Totalt sett ser vi at beslutningstagerne i de største virksomhetene synes det er naturlig at arbeidsgiver betaler for flere mobiltjenester, enn beslutningstagerne i de mindre virksomhetene, forteller Lønning.

Slipper kostnader med ny tjeneste
Telenor har også merket etterspørsel blant bedriftskunder etter løsninger som skiller privat og jobbrelatert bruk. Med Fakturakontroll fordeles mobilkostnadene automatisk mellom jobb og privat mobilbruk.

– Det er flere fordeler med denne tjenesten. For bedriften gir det kontroll og mer forutsigbarhet med bedriftens reelle mobilkostnader. Vår oppfatning er at en delt løsning vil gi virksomheten mulighet til å slippe kostnader som egentlig ikke ligger til bedriften, sier hun.

– For ansatte gjør Fakturakontroll det mulig å benytte bedriftens mobiltelefon uten å være bekymret for hva bedriften dekker av kostnader. I tillegg får ikke arbeidsgiver innsyn i privat forbruk. I det hele tatt blir forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt mer ryddig, mener Lønning.

Fakta
• Med Fakturakontroll avtaler virksomheten og den ansatte hvem som skal dekke de ulike kostnadene knyttet til mobilbruken. Tjenesten kan tilpasses hver enkelt avdeling og ansatt. Deretter fordeles kostnadene automatisk mellom virksomheten og den ansatte.
• De ansattes behov dekkes ved at de får full kontroll over eget forbruk samt at de får en telefon med bedriftens tjenester og betingelser.
• Tjenesten kan blant annet skille på innlands- og utlandstrafikk, datatrafikk, innholdstjenester og tilleggstjenester. Flere av disse kan kombineres med beløpsgrenser.
• Den ansatte får automatisk tilsendt en mail hver måned med linker til detaljert informasjon om den enkeltes forbruk og hva en betaler selv ved hjelp av lønnstrekk.
• Fakturakontroll ivaretar behov for beregning av mobilskatt og merverdiavgift-rapporter.
• Fakturakontroll leveres i to versjoner, Medium og Large. Begge tjenestene er web-baserte skytjenester og krever ingen installasjon hos kunde. Fakturakontroll leveres i samarbeid med Mytos AS, som er eksperter innen mobil kostnadskontroll.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com