Pressemeldinger

- En gladnyhet for bredbåndskundene

Dette har bransjen ventet på. For Telenor betyr regjeringens forslag til endringer at vi kan bygge ut fiber og 4G raskere til en større del av landet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge til meldingen om endrede graveregler for bredbånd.
Alt-tekst

(Fornebu, 6. juni 2017) − Dette har bransjen ventet på. For Telenor betyr regjeringens forslag til endringer at vi kan bygge ut fiber og 4G raskere til en større del av landet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge til meldingen om endrede graveregler for bredbånd.

Forslaget til nye regler som nå sendes på høring vil bidra til arbeidet med å digitalisere Norge. I stedet for at kommunene skal kunne stille sine egne krav og gebyrer til graving av kabler, skal nå de samme reglene gjelde i hele landet. Dette vil gi forutsigbare rammebetingelser og gjøre det enklere å bygge fiber og 4G-dekning til flere. 

I forslaget til nytt regelverk foreslås felles regler for gravedybde i ulike typer offentlig vei, felles regler for gebyrer og at det skal legges til rette for moderne gravemetoder som "microtrenching" der dette er mulig.

− Endelig, dette har vi ventet på, sier Berit Svendsen, og understreker at det først og fremst er kundene dette kommer til gode, med enda raskere tilgang på fiber flere steder i landet.

Med nye graveregler kan Telenor bygge ut fiber og 4G raskere til en større del av landet. 2/3 av alle Telenors utbyggingsprosjekter innbefatter graving, og en ressurskrevende og unødig kostnadspost blir med dette vesentlig redusert.

Felles graveregler har vært gjenstand for drøftinger, utredninger og høringer i flere tiår.

− Med dette forslaget kan vi forhåpentligvis sette en sluttstrek for denne kampen, og forsere bredbåndsutbyggingen, som er helt sentralt i arbeidet med å digitalisere Norge, sier Berit Svendsen.

Telenor vil komme med sine innspill innen høringsfristen 6. september.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tormod Sandstø, informasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 909 43 215, e-post: tormod.sandsto@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse