Pressemeldinger

En av fire i distriktene frykter digitalt klasseskille

8 av 10 nordmenn svarer at bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane i en ny spørreundersøkelse. 2 av 10 frykter at hjemstedet risikerer å bli hengende etter i den digitale utviklingen. Nå advarer Telenor-sjefen om store konsekvenser for distrikter som ikke holder tritt.
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup  og adm. dir. i Telenor Norge Petter-Børre Furberg.  Foto: Martin Phillip Fjellanger.

(Arendal, 13. august 2019) 8 av 10 nordmenn svarer at bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane i en ny spørreundersøkelse. 2 av 10 frykter at hjemstedet risikerer å bli hengende etter i den digitale utviklingen. Nå advarer Telenor-sjefen om store konsekvenser for distrikter som ikke holder tritt.

– Undersøkelsen viser at krav til digitale løsninger stadig blir høyere, og at utbygging av bredbånd og mobilnett aldri har vært viktigere.Vi ser at en fjerdedel av de som bor i distriktene er redde for at hjemstedet skal bli hengende etter i den digitale utviklingen. Offensive grep er nødvendig. God internettdekning er selve nøkkelen for å hindre at distriktene havner i bakleksa. Distriktene vil ha like stor nytte av digitalisering som byene, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup legger til:

– Mange kommuner kommer til å få utfordringer med å levere gode tjenester hvis de ikke arbeider på nye måter. De skal levere tjenester til stadig flere eldre samtidig som at det blir stadig færre yrkesaktive. Nøkkelen er å effektivisere, innovere og digitalisere. Forutsetningen er stabil og sikker infrastruktur og takket være selskapene og gode rammevilkår fra regjeringens side, har Norge mobilnett i verdensklasse. 

Få frykter at digitalisering skal gjøre dem arbeidsledig

I følge undersøkelsen forventer de fleste av oss at digitalisering vil forandre jobbene våre til det bedre.De færreste av oss frykter at digitaliseringen kommer til å true arbeidsplassen vår. Folk som bor i byer er mer urolig enn andre for at digitaliseringen kan medføre arbeidsledighet.

– Det er ingen tvil om at fremtidens arbeidsmarked vil bli påvirket av den digitale utviklingen. Teknologi og digitalisering vil ikke bare effektivisere og modernisere arbeidsplassene i byene, men også distriktsnæringer som industri og landbruk. Med digitale løsninger vil lange avstander bety mindre. Dette kan føre til at unge nyutdannede som før flyttet fra distriktene og ble værende i byene på grunn av arbeidsmarkedet, nå finner veien tilbake til spennende jobber på stedet de vokste opp, sier Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor.

– Folk har et avventende forhold til hva digitaliseringen kan bety for fremtiden, sier Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor. Foto: Martin Phillip Fjellanger. 

Ser ikke seg selv i selvkjørende biler

Selv om nordmenn er positive til digitalisering, fremstår for eksempel selvkjørende biler som fjernt for de fleste. Bare 2 av 10 tror de kommer til å la seg transportere av en selvkjørende bil om 10 år, og kun 3 av 10 ville latt seg operere av en robot som fjernstyres av en lege ved et annet sykehus.

– Tallene viser at folk har et avventende forhold til hva digitaliseringen kan bety for dem i fremtiden. Tingenes Internett, 5G og kunstig intelligens vil komme raskere enn vi tror. «Ting» vi i dag kobler sammen med millioner av andre ting, vil bli koblet sammen med milliarder av andre ting i fremtiden. 5G kommer til å revolusjonere mange av dagens bruksområder fordi netthastigheten blir større med tilnærmet null forsinkelse. Og sist, men ikke minst, vil kunstig intelligens endre måten vi løser oppgaver på, sier Sandberg.

Når signaler sendes gjennom mobilnettet er det i dag alltid en viss forsinkelse før impulsen som sendes omsettes til reaksjon. I et fremtidsscenario der du sitter i en selvkjørende bil eller fjernopereres av en kirurg som sitter på den andre siden av landet, må denne forsinkelsen være minst mulig. Dette kan 5G løse. Telenor er allerede i gang med å teste ut et 5G-nett flere steder i Norge.

Ønsker samarbeid med flere kommuner

En dekningsundersøkelse fra NKOM viser at 82 prosent av husstander har tilgang til 100 Mbit/s bredbånd. Likevel er det store geografiske forskjeller mellom tettbygde og spredtbygde strøk.Utviklingen går lynraskt og det nytter ikke lengre å være avhengig av et 100 år gammelt kobbernett dersom Norge skal følge med i utviklingen.

–Vi har allerede en god dialog og et godt samarbeid med kommuner over hele landet for å sikre utbygningen av fremtidens mobil- og fibernett. Vår målsetning er at alle landets innbyggere skal sikres høyhastighets bredbånd og gode telefoniløsninger. For å få dette til, kreves det et tett og godt samarbeid mellom oss som utbygger og lokale myndigheter, sier Furberg.

Spørreundersøkelse er gjennomført i juli 2019 av Kantar på oppdrag fra Telenor.