Pressemeldinger

Ekstremvær: Telenor øker beredskapen

Telenor øker beredskapen etter varsel om at ekstremværet Ole mest sannsynlig treffer Troms, Nordland og Trøndelag lørdag ettermiddag.

(Fornebu, 6. februar 2015) Telenor øker beredskapen etter varsel om at ekstremværet Ole mest sannsynlig treffer Troms, Nordland og Trøndelag lørdag ettermiddag.

– Vi styrker bemanningen, og har gjennomgått både rutiner og beredskapsutstyr for å stå så godt rustet som mulig, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Alle driftsmiljøer i Telenor har gjennomgått sine beredskaps- og vaktplaner med sikte på å kunne håndtere mulige konsekvenser av det varslede ekstremværet.

– Dessverre ser vi at ekstremvær igjen er meldt, og igjen har vi sjekket beredskapslagre for reservedeler, sørget å ha mobile basestasjoner klar og entreprenørkorpset er godt forberedt på å måtte rette feil. Selv med gode rutiner på plass, kan vi aldri sikre oss mot at ekstremvær vil kunne slå ut strøm- og teleinstallasjoner. Folk må derfor være forberedt på at feil vil kunne skje og at rettearbeid vil kunne ta noe tid, sier Amundsen.

Tett kontakt med Fylkesberedskapsrådene
Som en del av beredskapsarbeidet har Telenor vært i dialog med de berørte Fylkesberedskapsrådene og Politiet for å informere om tiltakene som er iverksatt i tilfelle uværet rammer teleinfrastruktur, og fylkesmenn vil bli løpende oppdatert. 

Ofte er det strømbrudd som fører til at telekommunikasjon faller ut etter at batteriene er gått tomme.

– De siste årene har Telenor økt batterikapasiteten på våre installasjoner, slik at vi skal ha så god strømtilførsel som mulig, dersom krafttilførselen blir rammet. Men mobilnettet krever strømtilførsel, og i tillegg er Telenor avhengige av strøm for å kunne feilsøke og feilrette på vårt utstyr. Derfor går vi alltid i dialog med lokale strømleverandører for å få prioritert feilretting på strømtilførsel der vi har kritisk infrastruktur, sier Bjørn Amundsen. 

Dette kan du gjøre
I nødsituasjoner der mobil eller fastnettet er utilgjengelig, kan du forsøke å ta ut SIM-kort eller omstarte mobiltelefonen uten å taste PIN-kode. Mobilen vil da automatisk søke etter andre nett som kan være operative i området slik at du kan ringe 112. For at dette skal fungere må annet nett være tilgjengelig. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.com