Pressemeldinger

Dobling av bildemeldinger på 17. mai

Vi sender bilder fra mobilen som aldri før, og på 17. mai sendte vi i Norge dobbelt så mange bildemeldinger (MMS) som på en vanlig dag.

(Fornebu, 19. mai 2014) Vi sender bilder fra mobilen som aldri før, og på 17. mai sendte vi i Norge dobbelt så mange bildemeldinger (MMS) som på en vanlig dag.

- På en normaldag sender vi omkring 300.000 bildemeldinger, men på nasjonaldagen kom tallet opp i 700.000 meldinger. Meldingsiveren var størst rett etter klokken 10.00, med 25 MMS-meldinger i sekundet, sier leder for Mobile i Telenor, Bjørn Ivar Moen.

MMS-trafikken i Telenor-nettet har fra 2012 til 2014 vokst med 26 prosent (se vedlagt grafikk).

Fjorårets månedlige trafikkvolum lå i snitt på sju millioner meldinger. De første månedene i år viser utviklingen en forsiktig utflating. Tidligere erfaringer viser imidlertid at trafikken tar seg opp igjen i sommermånedene juni, juli og august. Da ligger snittet erfaringsmessig på over åtte millioner meldinger.

- Leveransekvaliteten har i de siste årene bedret seg betraktelig i form av høyere kapasitet i Telenors mobilnett. Formateringen av meldingene mellom mobiltelefonene opererer mer feilfritt, både mellom våre egne kunder og til kunder i andre mobilselskap, sier Bjørn Ivar Moen.

MMS trafikk for 2013:

Januar

5.722.531

Februar

5.647.369

Mars

6.928.617

April

6.268.936

Mai

7.775.170

Juni

7.247.744

Juli

8.892.876

August

7.618.887

September

7.010.748

Oktober

7.176.276

November

5.887.474

Desember

7.635.431