Pressemeldinger

Bruk Hue viser at det nytter

Bruk Hue, Norges største antimobbekampanje, gjør en forskjell i ungdommenes hverdag og viser at det nytter.
(Fornebu, 13. mai 2014) Bruk Hue, Norges største antimobbekampanje, gjør en forskjell i ungdommenes hverdag og viser at det nytter. 


Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje for barn, unge og foreldre. Telenor, Røde Kors v/ Kors på halsen, Medietilsynet og Barnevakten samarbeider om å bekjempe digital mobbing gjennom bevisstgjøring og kunnskap om temaet. Kampanjen er en landsdekkende skoleturné, som med sterke fortellinger forbedrer dialogen mellom ungdom og voksne. Siden starten i 2009 har over 500 skoler hatt besøk av Bruk Hue, vel 150 000 elever og nærmere 30 000 foreldre har fått mer kunnskap om digital mobbing.

Tirsdag 13. mai er det sesongavslutning i Longyearbyen på Svalbard, der hele Svalbardsamfunnet tar imot med åpne armer.

Felles kamp mot mobbing
– Vi får stadig flere henvendelser fra skoler som ønsker besøk av Bruk Hue-kampanjen. Men å snakke om rekorder i antimobbearbeid har en definitiv bismak. Etterspørselen viser at unge over hele landet sliter med mobbing på nett og mobil, og at skoler og foreldre ønsker å gjøre noe med problemet. Vi er glade for at arbeidet vårt blir lagt merke til, og det gleder oss at også Sysselmannen på Svalbard engasjerer seg i problematikken. Når vi avslutter den tiende sesongen med å besøke Longyearbyen på Svalbard, har vi også fått med oss absolutt hele landet, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Rektor ved Longyearbyen skole, Anne Søvold Vikanes, understreker at arbeid mot digital mobbing i skolen må være et kontinuerlig og målrettet arbeid over lengre tid. Dette har skolen, blant annet i samarbeid med Sysselmannen arbeidet aktivt med.

– Vi er derfor glade for å få belyst temaet ekstra gjennom Bruk Hue-kampanjen og ønsker dem hjertelig velkommen. Vi håper også at det blir stor deltakelse på foreldremøtet, sier Vikanes.

– Digital mobbing forekommer også i Longyearbyen, fastslår førstebetjent Trond Olsen hos Sysselmannen på Svalbard.

– Det er et godt samarbeid mellom Longyearbyen skole og sysselmannen for å forebygge mobbing på nettet. Sysselmannen er glad for ethvert tiltak som setter fokus på temaet og bevisstgjør både barn og voksne i hvordan vi skal opptre på nettet, slik Bruk Hue gjør, sier han.

Det nytter, men fremdeles et problem
Etter ti sesonger på veien, kan resultater fra kampanjen vise til at det nytter. Seks av ti barn som har deltatt i Bruk Hue sier de har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing på nett og mobil.

Mobbing i hverdagen er et problem som for mange lever med.

– Antall barn og unge som opplever mobbing er for høyt, og vil alltid være det i en nullvisjon, sier prosjektleder i Medietilsynet Trygg Bruk, Arnfinn Eide.

Også generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid, er opprørt av mobbingen. Hun mener det er viktig at de som mobbes ikke blir stående alene med sine vonde følelser og tanker.

– Mobbing kan ramme alle, og vi er i kontakt med mange av dem som sliter. Vi ser hvor kort veien er til ensomhet og psykiske plager. Vi oppfordrer unge til å kontakte vårt samtaletilbud Kors på halsen, slik at vi kan trøste, inspirere og hjelpe, sier hun.

Foredrag for foreldrene

Det er ikke bare barn og unge Bruk Hue-kampanjen ønsker å hjelpe. Bruk Hue oppfordrer voksne til å engasjere seg aktivt i barnas digitale hverdag, og antall foreldre som møter opp på foreldreforedragene er økende. Dette viser at foreldre ønsker mer kunnskap om hvordan de kan hjelpe sine barn. Vi mener nøkkelen ligger i god kommunikasjon mellom barn og voksne.

– Bruk Hue-turneen legger opp til at foreldrene skal lære det samme som barna i foredragene. Det gjør det lettere for foreldre å snakke med tenåringene sine om aktuelle problemstillinger, sier daglig leder Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Elisabeth Holm Hartvedt, leder for samfunnsansvar i Telenor Norge, tlf. 479 00 035, eller e-post: elisabeth.holm.hartvedt@telenor.com    
Røde Kors pressevakt, tlf. 948 72 999 eller e-post: media@redcross.no
Arnfinn Eide, prosjektleder for Medietilsynet, Trygg Bruk, tlf: 924 25 050 eller e-post: arnfinn.eide@medietilsynet.no
Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten, tlf. 474 74 345, eller e-post: kjellaug@barnevakten.no

Se også www.brukhue.com for ytterligere informasjon.