Pressemeldinger

Bindal: Arbeidet med ny kabel er i gang

Arbeidet med å legge ny sjøkabel mellom Terråk og Bindalseidet er nå i gang. Telenor har nå rutet om deler av mobiltrafikken, og dette vil hjelpe deler av kommunen. Årsaken til bruddet er arbeid i nærheten av kabeltraséen.

(Fornebu 7. februar 2017) Arbeidet med å legge ny sjøkabel mellom Terråk og Bindalseidet er i gang. Telenor har nå rutet om deler av mobiltrafikken, og dette vil hjelpe deler av kommunen. Årsaken til bruddet er arbeid i nærheten av kabeltraséen.

Sjøkabelen mellom i Bindalseidet og Terråk i Nordland ble kuttet lørdag. Skaden er så omfattende at hele kabellengden på rundt 10.000 meter må byttes. Arbeidet ble påbegynt tirsdag, og ventes ferdig tidligst torsdag kveld.

Omfattende skade og konsekvenser
Bruddet fører til at fire basestasjoner for mobiltrafikk er ute. Dessuten er drøyt 370 bredbåndskunder og om lag 120 fasttelefonikunder uten samband.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor beklager ulempene kabelbruddet medfører for kundene i området.
- Arbeidet tar lang tid fordi skaden er så omfattende. Hele kabelen må skiftes da den ikke kan skjøtes.  Gammel kabel må først tas opp før ny kabel legges ut. Kabelen må deretter skjøtes inn på begge sider av fjorden.

Amundsen sier dette om arbeidet videre:
- Det er et nytt oppdrettsanlegg i området, og det må innhentes informasjon om anlegget slik at ny trasé kan planlegges.

Ruter om mobiltrafikk
Etter en grundig analyse har Telenor funnet en løsning for å få opp deler av mobilforbindelsen igjen. 
- Nettstrukturen bygges om slik at vi kan få opp én basestasjon. Dette vil gi tilnærmet normale dekningsforhold i Bindalseidet og nordre deler av Terråk. Telenor gjennomførte omkoblingen tirsdag ettermiddag.
- Dette håper vi bedre situasjonen for noen av kundene våre, sier Amundsen.

Telenor er kjent med at bruddet skyldes et uhell i forbindelse med arbeid i nærheten av kabeltraseen, men har i øyeblikket fokus på feilretting. 
- Nå er vi mest opptatt av å få nettet opp igjen for kundene våre, sier Amundsen.

For mer informasjon:
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Telenor Norge. Telefon: 900 21 000, epost:
bjorn.amundsen@telenor.com