Pressemeldinger

Betydelig bedret mobil- og bredbåndssituasjon i Hordaland og Vest-Agder

Etter en dag med mye feilretting er situasjonen i Hordaland og Vest Agder betydelig bedret. Fiberbrudd i Austevoll og Hægebostad er rettet og tjenestene er tilbake.

(Fornebu 12. januar 2015). Etter en dag med mye feilretting er situasjonen i Hordaland og Vest Agder betydelig bedret. Fiberbrudd i Austevoll og Hægebostad er rettet og tjenestene er tilbake.

I løpet av dagen har Telenor og entreprenørene i Hordaland redusert antall basestasjoner med feil fra 86 til 47. I Vest Agder gjenstår bare 8 basestasjoner. I tillegg er de store fiberfeilene i Austevoll og Hægebostad rettet og tjenestene er tilbake.

- Vi har fortsatt mye jobb som gjenstår, men vi er glade for å kunne si at Austevoll i Hordaland og Hægebostad i Vest-Agder nå har fått tilbake dekningen på mobil og bredbånd. I tillegg er vi glade for at nærmere rundt 2200 fasttelefonikunder og rundt 3000 bredbåndskunder i Hordaland har fått tilbake tjenestene sine i løpet av dagen, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Selv om situasjonen i Hordaland er betydelig bedre, er det fortsatt noen kommuner som mangler kommunikasjonstjenester.

-I Askøy har vi en feil som ser ut til å være en kombinasjon av fiberfeil og strømfeil. Denne påvirker nordsiden, i tillegg til bredbånd på Radøy og Meland. Entreprenørene er ute og feilretter så langt det lar seg gjøre, forklarer Amundsen

I Vest-Agder er den totale situasjonen mindre kritisk.
- Basestasjonene som nå gjenstår i Vest-Agder er spredt, og per nå er det ingen av kommunene som er sterkt berørt, selv om det fortsatt er noen basestasjoner som er ute av drift. Det gjenstår 103 kunder uten fasttelefoni Farsund og Lyngdal, forklarer Amundsen

Muligheter for følgefeil

Selv om rettingen har gitt gode resultater gjenstår mye jobb, og faren for følgefeil er stor.
- Det er fortsatt mye feil i nettet, men når vi nå har fått rettet de store kritiske feilene forventer vi at vi får bedre oversikt over enkeltfeil og mindre feil i området. Dessverre ser vi at været blir dårligere i enkelte områder noe som vil gjøre feilrettingen vanskeligere. Vi opprettholder beredskap på feilretting til den totale situasjonen i Hordaland også er forbedret, avslutter Amundsen.