Pressemeldinger

Bedre snøskredsvarsling på Svalbard

I dag evakueres 100 personer på Svalbard. 29 boliger er tømt og 80 studenter har flyttet ut av hyblene sine. Årsaken er storm og skredfare. Nå iverksetter Telenor et pilotprosjekt hvor innovativ teknologi vil gi bedre indikasjoner på skredfare. På sikt vil både beredskap og sikkerhet blant befolkningen forbedres.
Telenor har iverksatt et pilotprosjekt på Svalbard hvor innovativ teknologi vil gi bedre indikasjoner på skredfare. Foto: Silje Birkelid

(Longyearbyen, 10. januar 2019) I dag evakueres 100 personer på Svalbard. 29 boliger er tømt og 80 studenter har flyttet ut av hyblene sine. Årsaken er storm og skredfare. Nå iverksetter Telenor et pilotprosjekt hvor innovativ teknologi vil gi bedre indikasjoner på skredfare. På sikt vil både beredskap og sikkerhet blant befolkningen forbedres.

I 2015 og 2017 rammet store skred Longyearbyen med tragiske konsekvenser, spesielt i 2015. Værrapportene før dette skredet tilsa at det ikke var behov for evakuering. Over flere år har Telenors avdeling på Svalbard, i samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard, arbeidet med utvikling av en innovativ snømåler. Resultatet kan bidra til et bedre og mer faktabasert bilde av snødrift i utsatte områder.

– Vår ambisjon har i lang tid vært at Svalbard skal være et utstillingsvindu for innovativ teknologi, og Longyearbyen er allerede godt i gang med å bli en såkalt smartby. For å forbedre sikkerheten i området skal vi nå benytte IoT-sensorer med lang batterilevetid, slik at nødetater får enda bedre indikasjon på økt skredfare enn tidligere, sier Bjørn Ivar Moen, konstituert administrerende direktør i Telenor Norge.

IoT, eller «tingenes internett», innebærer at man kobler ting til hverandre, og dermed kan disse gjenstandene utveksle data seg imellom. Dette vil føre til dekning på tidligere utilgjengelige steder og dramatisk forlenge batteritid på sensorene.

På Sukkertoppen har Telenor plasser en snøskremåler som er utstyrt med IoT-sensorer. Foto: Sara Mollie

Bedre beslutninger

Hensikten med disse stasjonene er å innhente informasjon som kan bidra til et bedre og mer faktabasert bilde av snødrift i utvalgte områder og skredbaner. Målsettingen er å etablere flere slike snømålere i et område i og rundt Longyearbyen.

– Dette prosjektet vil gi bedre indikasjoner på økt skredfare hvor stasjonene er plassert, og man kan fatte bedre beslutninger knyttet til ferdsel i området. Dette vil igjen bedre det regionale skredvarselet som gjelder for et større område ved at man får verifisert snødekket i større omfang enn tidligere, sier leder for Telenor Svalbard, Guttorm A. Hansen.

Dataen måleren henter inn vil hovedsakelig bli brukt av skredobservatørene hos Universitetssenteret på Svalbard og Skredvarslingen hos Norges vassdrags- og energidirektorat. I tillegg vil dataen bli gjort tilgjengelig for Longyearbyen Lokalstyre, Sysselmannen på Svalbard, lokalt nærings- og reiseliv, i tillegg til andre brukere av terrenget.

– Etter vår mening bor vi på den flotteste plassen på jord, og det er klart at vi ønsker at alle skal føle seg trygge her. Gjennom dette prosjektet vil vi få tilgang til mer presis informasjon som gir et bedre beslutningsgrunnlag for skredvarsler, sier Hansen.

Utviklet for mørketider

Den første snømåleren er plassert på Sukkertoppen og benytter Telenors 4G-nett og teknologien Narrowband IoT. På grunn av lange mørketider har måleren også blitt utstyrt med solcellepaneler.

– Snømåleren er utviklet for å sikre effektiv drift. Den rapporterer hvert 10. minutt og vil klare ca. 536 dagers drift, uten behov for å lades eller bytte av batteri. Ved å benytte et solcellepanel vil måleren lades opp så fort sola returnerer. Dermed blir den raskt klar for en ny mørketidssesong, sier Bjørn Ivar Moen.

Prosjektet fortsetter i 2019 med å ferdigstille resterende målere før disse også plasseres ut i terrenget. Telenor Svalbard er i stor grad en beredskapsaktør og dermed er bruk av ny og innovativ kommunikasjonsteknologi innenfor beredskap og sikkerhet et viktig satsningsområde.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse