Pressemeldinger

Bane NOR velger Telenor som sikkerhetsleverandør

Cybersikkerhet blir stadig viktigere for å forhindre angrep av viktige samfunnsfunksjoner. Nå skal Telenor sikre Bane NORs infrastruktur med samme løsningene de selv beskytter egen global virksomhet med. Dette er en av de største sikkerhetsavtalene Telenor har inngått til nå.
Nå skal Telenor sikre Bane NORs infrastruktur med samme løsningene de selv beskytter egen global virksomhet med.

(Fornebu, 4. februar 2019) Cybersikkerhet blir stadig viktigere for å forhindre angrep på viktige samfunnsfunksjoner. Nå skal Telenor sikre Bane NORs infrastruktur med samme løsningene de selv beskytter egen global virksomhet med. Dette er en av de største sikkerhetsavtalene Telenor har inngått til nå.

– Vi er stolte over å ha fått denne tilliten fra Bane NOR. Kontrakten omfatter en døgnåpen overvåkningstjeneste som skal bidra med å ivareta Bane NORs systemer ved cyberhendelser. Tjenesten vil omfatte overvåking, loggføring, deteksjon, varsling og respons knyttet til den digital infrastrukturen, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

De siste årene har Telenor merket en markant økning av forespørsler fra markedet relatert til cybersikkerhet. Avtalen med Bane NOR er et viktig gjennombrudd i Telenors satsning på å tilby sikkerhet som en tjeneste, og har en anslått markedsverdi på 50 millioner kroner.

Satsing på sikkerhet

Bane NOR har en av de mest komplekse og omfattende IKT-infrastrukturene som finnes i Norge, og gjennomfører for tiden landets største IT-prosjekt. Prosjektet innebærer at signalanleggene på hele jernbanenettet skal være databasert, og derfor blir cybersikkerhet svært viktig.

– Vi er ansvarlige for infrastrukturen til jernbanen i Norge, og med det følger et viktig samfunnsansvar. Vi skal ikke bare sørge for effektive og brukervennlige tjenester, men også ivareta trygg trafikkstyring og forvaltning av jernbanen. Med denne avtalen vil vi være godt rustet til å overvåke og håndtere digitale trusler, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Digitalisering og teknologi. 

Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift (t.v.) og Sverre Kjenne, konserndirektør Digitalisering og teknologi i Bane NOR undertegner avtalen om samarbeid på sikkerhetssiden.

Overvåker nettet til alle døgnets tider

Hver dag håndterer Telenor flere tusen digitale sikkerhetsangrep. Dette er et økende problem, og stadig flere bedrifter blir utsatt for hackerangrep. Ifølge en undersøkelse fra Telenor, sier likevel mer enn en av fire  næringslivsledere at de ikke vet hva de skal gjøre hvis dere selskap blir angrepet digitalt.

I lys av et økende sikkerhetsbehov lanserte Telenor Smart Sikkerhet høsten 2018, en tjeneste som skal gjøre det enklere for bedrifter å få kontroll på digital sikkerhet. Siden den tid har Telenor merket en markant økning av forespørsler relatert til cybersikkerhet. 

– Telenor Security Operations Centre er hjertet og hjernen i vår sikkerhetsarkitektur, og er et førstelinjeforsvar som overvåker Telenor Norges infrastruktur og leverer sikkerhetsovervåking til andre virksomheter. Når vi nå tilbyr andre virksomheter våre egne sikkerhetsløsninger, er det fordi vi er trygge på at dette er de beste sikkerhetstjenestene i markedet, sier Ove Fredheim.

I snart 20 år har Telenor Security Operations Centre avdekket sikkerhetshendelser både nasjonalt og globalt gjennom samarbeid med ledende organisasjoner over hele verden. Skjer det et sikkerhetsbrudd vil dette bli håndtert av Telenors sikkerhetseksperter, mens kundene selv kan følge med på statusen for sin bedrift i Telenors Sikkerhetsportal.

Les mer om Smart Sikkerhet her: http://telenor-no.mynewsdesk.com/pressreleases/sikkerhetskompetanse-en-mangelvare-i-norge-2768962

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Tlf: 977 53 622,
e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.com

eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse