Pressemeldinger

Amedia-kontrakt gir mer fiber til distriktene

Telenor skal levere datakommunikasjon til over 120 avishus, distribusjonsselskaper og trykkerier i Amedia-konsernet. Ved å bygge fiber til mange av avishusene og trykkeriene, gjør Telenor fiber tilgjengelig også for andre bedrifter i områdene.

(Fornebu, 2. september 2013) Telenor skal levere datakommunikasjon til over 120 avishus, distribusjonsselskaper og trykkerier i Amedia-konsernet. Ved å bygge fiber til mange av avishusene og trykkeriene, gjør Telenor fiber tilgjengelig også for andre bedrifter i områdene.

Telenor vil med den nye avtalen levere over 70 fiberaksesser til Amedia-konsernet. Til rundt halvparten av aksessene bygger Telenor ut ny fiberinfrastruktur, mens i de andre områdene brukes allerede etablert fiberinfrastruktur.

- Amedia utgir lokale medieprodukter over hele Norge, og vi vil tilby både kunder og ansatte IT-løsninger som gir gode brukeropplevelser. Vår IKT-infrastruktur må derfor være forberedt for framtidig vekst. Vi har derfor valgt å samle alle våre selskaper i et felles nett, basert på fiberaksesser. På denne måten oppnår vi mer forutsigbare kostnader i takt med nye behov, sier Tom Lekang, teknologidirektør i Amedia.

Telenor hadde tidligere A-pressen som kunde, og det er de tidligere Edda Media-avishusene som Amedia nå velger å flytte til Telenor.

- Vi er veldig fornøyd med å få samlet hele Amedia-konsernet hos oss. Deres strategi om å ta i bruk skytjenester i utstrakt grad setter høyere krav til oss som kommunikasjonsleverandør. Vi ser frem til å være med på den videre utviklingen av Amedia, sier Marina Lønning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Fiber til flere bedrifter
Amedia innfaser i løpet av året flere skytjenester for egne ansatte, blant annet Googles løsninger for e-post og samhandling.
 
- Vi er inne i en trend der tjenester som før lå på servere lokalt hos bedriftene nå flyttes ut på Internett, som skytjenester. I tillegg øker bruken av videotjenester. Det betyr at kravet til båndbredde øker, både i avishusene og i andre bransjer, sier Lønning.

Telenor har bygget fiberinfrastruktur til bedriftsmarkedet i mange år, men har nå iverksatt en ny storsatsing på fiber for å møte bedriftenes økte behov for båndbredde. Modellen Telenor nå legger til grunn vil gjøre fiber mer tilgjengelig for bedriftene, også de små og mellomstore virksomhetene. Forutsetningen er at det må være et minimum av kundepotensial i et område før selskapet starter utbygging.

Avtalen med Amedia betyr at fiber blir tilgjengelig for flere bedrifter i distriktene:

- Vi har allerede levert fiber til en del av avishusene i Amedia-konsernet. Nå skal vi levere fiber til alle avishus med flere enn fire ansatte. Disse avishusene ligger gjerne i mindre tettsteder og samfunn. Når vi har levert fiber til disse avishusene, betyr det at andre bedrifter i samme område også vil kunne få fiber fra Telenor, sier Lønning.

Utbygging av fiber til Amedia-konsernet vil skje fortløpende utover høsten og våren. I tillegg til driftet datakommunikasjon omfatter avtalen også leveranse av sikkerhetstjenester fra Telenor. Avtalen har en varighet på 3,5 år.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Telenor Norge, informasjonssjef Kristin V. Tønnessen, tlf. 934 80 648, kvt@telenor.com
Amedia AS, teknologidirektør Tom Lekang, tlf. 913 16 044, tom.lekang@amedia.no