Pressemeldinger

Advarer mot nettmobbing

Annenhver lærer opplever at elever mobbes på nett, og bare to av ti lærere opplever at de har verktøyene som trengs for å forebygge nettmobbing, viser ny undersøkelse. –Funnene viser at lærere følger med på hvordan elevene har det på nett, men nettmobbing som samfunnsutfordring består, dessverre, sier Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs i Telenor Norge.
– Det er en utfordring at norske lærere mener de ikke har verktøyene som trengs for å forebygge et så alvorlig problem som nettmobbing, sier Bernt G. Apeland i Røde Kors. Her sammen med Ragnhild Mathisen i Telenor Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 16. august, 2019): Annenhver lærer opplever at elever mobbes på nett, og bare to av ti lærere opplever at de har verktøyene som trengs for å forebygge nettmobbing, viser ny undersøkelse.
– Funnene viser at lærere følger med på hvordan elevene har det på nett, men nettmobbing som samfunnsutfordring består, dessverre, sier Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs i Telenor Norge.

I en spørreundersøkelse Opinion har gjort på oppdrag for Røde Kors og Telenor blant 501 lærere svarer 45 prosent av lærerne at de opplever at elever mobbes på nett. Lærere i grunnskolen opplever dette i større grad enn de på videregående trinn. Eksempler på nettmobbing kan være at elever blir kalt stygge ting eller ertet. De kan bli holdt utenfor, baksnakket eller oppleve at noen sprer innhold på nettet som sårer dem.

I undersøkelsen kommer det frem at kun to av ti lærere mener de har verktøyene de trenger for å forebygge nettmobbing.

– Det er en utfordring at norske lærere mener de ikke har verktøyene som trengs for å forebygge et så alvorlig problem som nettmobbing, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.
Deltakerne i paneldebatten om nettmobbing: Fra venstre: Kent Gudmundsen (H), nestleder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk, Kommunenes Sentralforbund, Tale Maria Krohn Engvik, "Helsesista", Bodil Houg, mobbeombud, Buskerud Fylkeskommune, Alida de Lange D'Agostino,påtroppende leder Elevorganisasjonen, og Terje Skyvulstad, nestleder Utdanningsforbundet. Foto: Martin Fjellanger.

Debatterte skolens ansvar

Onsdag 14. august arrangerte Telenor og Røde Kors debatt under Arendalsuka med overskriften «Hvor langt inn på elevers mobiler strekker skolens ansvar seg?». Målet var å belyse Opplæringsloven §9A som understreker skolens ansvar for det som påvirker elevers læringsmiljø, inkludert det som skjer på Internett. I panelet satt representanter fra Utdanningsforbundet, Kommunenes Sentralforbund og Elevorganisasjonen, samt Kent Gudmundsen, nestleder i Utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre.

Mobbeombud i Buskerud Fylkeskommune, Bodil Houg, fortalte at hun stadig håndterer saker med digital mobbing.

- Nesten alle mobbesaker jeg er håndterer, har en digital tråd. Det er sjelden sakene ene alene handler om mobbing på skolen eller mobbing på nett. Skolen må anerkjenne hvordan disse tingene henger sammen, for det er nemlig i gråsonen mellom skole og hjem mobbingen foregår, sa Houg.

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Helsesista, pekte på at skolen også må ansvarliggjøre og hjelpe foreldrene.

- Foreldrene har hovedansvaret for sine barn, men det det er viktig at skolen tydelig kommuniserer hvilke forventninger de har til foreldre. De mest sårbare barna er de som ikke har trygge foreldre hjemme, og disse barna ønsker bare at noen ser dem, det er derfor har de kanskje har åpen Snapchat-profil fra de er 11 år, de vil bare bli sett av noen der ute. For disse barna må skolen være de som tar hovedansvaret, sier Tale Maria Krohn Engvik.

Håper nytt verktøy kan bidra til å forebygge

Etter debatten demonstrerte Telenor og Røde Kors et nytt interaktivt verktøy som de har utviklet om nettvett og nettmobbing. Undervisningsopplegget Bruk Hue er utviklet for 5.-10. trinn og er gratis for alle skoler.

– Som ansvarlig mobiloperatør vil Telenor være med å ta ansvar for å forebygge nettmobbing. Vi ønsker å ta tak i de problemer som mobilen kan utgjøre og gjøre mobilen til en del av løsningen.‘

Bruk Hue er et gratis undervisningsverktøy for lærere og elever som vi håper kan være med å forebygge og forhindre nettmobbing, sa Mathisen i Telenor Norge.

For ytterligere informasjon:

Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, e-post: ana.brodtkorb@telenor.com,
telefon: 90209832

Om undersøkelsen:

 • Opinion har gjennomført en spørreundersøkelse om mobbing på nett blant 501 lærere på oppdrag fra Røde Kors og Telenor.
 • Formålet med undersøkelsen er å kartlegge oppfatninger og erfaringer med nettmobbing blant lærere i Norge, for å kunne bygge kunnskap og videreutvikle Bruk Hue.
 • 45 prosent av lærerne opplever at elever mobbes på nett.
 • 93 prosent av lærerne mener foreldre har hovedansvaret for å lære barna gode nettvaner. 83 prosent av lærerne mener foreldrene bør ha hovedansvaret for å forebygge mobbing på nett.
 • Kun to av ti lærere opplever å ha de verktøyene de trenger for å forebygge nettmobbing.
 • Opplæringsloven §9A forutsetter nulltoleranse mot mobbing. Nesten syv av ti lærere mener opplæringsloven blir oppfylt.
 • Under halvparten av lærerne (43 prosent) mener skolen deres er godt rustet for å håndtere eller stanse mobbing på nett.
 • Om innsamling av data og metode: Datainnsamlingen er gjennomført i uke 26 og 27 i 2019 med webundersøkelse.

Kilde: Opinion AS

FAKTA NETTMOBBING

 • 28 prosent av barn og unge mellom 9 og 18 år sier at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på internett, spill eller mobil, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier (2018).
 • Røde Kors jobber sammen med Telenor for å forebygge mobbing på nett. Røde Kors og Telenor har utviklet undervisningsopplegget Bruk Hue for elever på 5.-10. trinn, som er gratis og tilgjengelig på brukhue.no for alle skoler.
 • Ved å engasjere og bevisstgjøre barn, unge og voksne om nettvett ønsker vi å forebygge nettmobbing, samt gjøre barn og voksne bedre rustet til å ta gode valg i en digital hverdag.
 • Bruk Hue har vært en omreisende skoleturné siden 2009, som har besøkt over 1.300 skoler og 370.000 barn og foreldre. I år ble turneen digitalisert til en interaktiv og digital utgave med mål om å kunne nå enda flere barn. Nye Bruk Hue tar elevene i bruk på sin egen telefon, hvor de tar stilling til dilemmaer barn typisk møter i sin hverdag, som for eksempel bildedeling, hatmeldinger og utenforskap. Her må de ta vanskelige valg som de siden blir konfrontert med i klasserommet, når læreren går gjennom hva klassen har valgt og gjort.
 • Røde Kors samtaletilbud Kors på halsen mottatt over 8.000 henvendelser fra barn og unge så langt i år. De ser tre trender: Barn og unge ønsker å snakke om 1) relasjoner, 2) konflikter, og 3) de skiller ikke mellom om disse relasjonene og konfliktene skjer på nett, eller ellers. Røde Kors arbeider for å avdekke, hindre og lindre nød. Gjennom det barna forteller, kan vi avdekke mobbing. Når mobbingen ikke blir stanset, kan det i sin ytterste konsekvens være utløsende faktor for selvmord, selvskading eller spiseforstyrrelser. Det er derfor svært viktig å forebygge alle former for mobbing – også på nett.

Kilde: Røde Kors og Telenor