Pressemeldinger

Åpner verdens nordligste 5G-pilot

Da 4G ble introdusert i Norge var det innbyggerne på Svalbard som fikk teste teknologien først. Nå åpner Telenor en ny 5G-pilot i Longyearbyen, hvor fremtidens supernett skal testes i arktisk klima.
Telenor åpner en 5G-pilot på Svalbard, hvor det nye mobilnettet skal testes i arktisk klima (Foto: Einar Jenssen).

(Longyearbyen, 14. oktober 2019) Da 4G ble introdusert i Norge var det innbyggerne på Svalbard som fikk teste teknologien først. Nå åpner Telenor en ny 5G-pilot i Longyearbyen, hvor fremtidens supernett skal testes i arktisk klima.

– Svalbard er et utstillingsvindu for ny teknologi, og illustrerer på mange måter fremtidens smartby. Derfor er det helt naturlig at vi åpner en 5G-pilot nettopp her. Det lynraske mobilnettet brøyter vei innen en rekke områder og har uante muligheter, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

En unik pilot

Telenor ønsker å bruke 2019 til å eksperimentere, utforske og lære så mye som mulig om 5G.Svalbard har en spesielt viktig rolle. Det arktiske landskapet med isbreer, fjell og fjorder og tundraklimaet med et sterkt maritimt preg finner man ingen andre steder i verden. Dette skaper unike forutsetninger for å lære mest mulig om det nye mobilnettet, før Telenor starter kommersiell lansering i 2020.

– Naturen og klimaet, og ikke minst velviljen vi møter fra innbyggerne er helt avgjørende. Svalbard er et unikt område i verdenssammenheng og er en helt ideell plass for å teste fremtidens supernett. Vi starter i det små, og vil utvide piloten til å omfatte svært interessante bruksområder på sikt. Dette blir en spennende tid for innbyggerne på Svalbard, og ikke minst oss i Telenor, sier Furberg.

Telenors 5G-pilot på Svalbard vil omfatte testing av både bredbånd over 5G og 5G-mobiltelefoner. Piloten aktiveres 20. oktober.

5G-piloten på Svalbard er verdens nordligste og aktiveres 20. oktober (Foto: Einar Jenssen).

Et eksempel for Fastlands-Norge

Til forskjell fra Fastlands-Norge har Svalbard allerede koblet seg av det gamle kobbernettet.I dag er det hundre prosent fibertilgang på øya, noe som gir langt bedre internetthastighet. Situasjonen er en helt annen i Fastlands-Norge.

– Svalbard ligger allerede langt foran resten av landet både innenfor bredbånds- og mobilteknologi. Nå som vi også bygger ut 5G, vil Svalbard virkelig kunne demonstrere hvordan teknologi kan transformere fremtidens byer, sier Furberg og legger til:

– På fastlandet vil det ikke være mulig å ha like høy grad av fiberutbygging som på Svalbard. For de som bor i spredtbygde strøk på fastlandet, vil 5G være et svært godt alternativ til kobbernettet og vi trenger erfaring fra pilottesting før vi går videre med 5G som et alternativ for fastnettsbredbånd.

Droner og nødnett

Klimaendringer skaper ekstremsituasjoner som tester vårt samfunns motstandsdyktighet. På dette området vil 5G være en verdifull ressurs. Derfor vurderer Telenor å teste droner, nødnett og 360-graders kameraer over 5G på Svalbard.

– Droner kan spille en helt annen rolle enn i dag ved hjelp av 5G. Eksempelvis vil man kunne kommunisere og dele sanntidsdata med mannskap på bakkenivå mer effektivt. Dette vil øke beredskap, hastighet og effektivitet i redningsoppdrag. For nødetatene vil et nødnett over 5G skape mer trygghet. Nødetatene vil få bedre kontroll med bruk, kapasitet, sikkerhet og overvåkning, sier Furberg.

Petter-Børre Furberg (adm. dir. i Telenor Norge), Bjørn Amundsen (dekningsdirektør i Telenor Norge) og Christian Skottun (leder for Telenor Svalbard). Foto: Einar Jenssen

Sikrere snøskredvarsling

Telenor har allerede et pilotprosjekt på Svalbard, hvor innovativ teknologi gir bedre indikasjoner på skredfare. I samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard, er det utviklet en ny snømåler med IoT-sensorer. De første målestasjonene er plassert i området rundt Longyearbyen og benytter Telenors 4G-nett og teknologien Narrowband IoT.

– Svalbard er etter min mening det vakreste stedet på jord, og det er klart vi må gjøre det vi kan for at alle skal føle seg trygge. Derfor ser vi stadig etter ny teknologi som kan bidra til å skape en enda større grad av trygghet, sier Christan Skottun, leder for Telenor Svalbard.

Nå som 5G-piloten åpnes på Svalbard, vurderes det hvordan arbeidet med snøskredvarsling også kan få et nytt løft.

– Denne snømåleren henter inn informasjon som kan bidra til et bedre og mer faktabasert bilde av snødrift i utvalgte områder og skredbaner. I 5G-pilotprosjektet vil vi undersøke muligheten for å benytte 360-graders kameraer koblet på 5G. Dette vil være svært nyttig i ekstremsituasjoner, og vil gi god oversikt over situasjonsbilde i sanntid, med høykvalitets film og bilder, sier Skottun.

Fakta om Telenors arbeid på Svalbard

 • 3. mai 1911 vedtok Stortinget at det skulle bygges en radiotelegrafstasjon på Svalbard.
 • 22. november 1911 ble den første forbindelsen opprettet og Svalbard var knyttet til fastlandet med datidens teleteknologi. En tilsvarende stasjon ble bygget på fastlandet.
 • I 1930 ble stasjonen som i 1925 hadde fått navnet Svalbard radio, flyttet til Longyearbyen.
 • I 1933 ble Isfjord radio etablert på Kapp Linne. Hensikten med denne stasjonen var å formidle trafikk mellom Svalbard radio og skip i farvannet rundt Svalbard.
 • Under siste verdenskrig ble Isfjord radio satt ut av drift og ødelagt av den tyske okkupasjonsmakten, men stasjonen ble gjenoppbygd og satt i drift igjen i 1946.
 • Det meste av aktiviteten på Isfjord radio ble flyttet fra Isfjord til Longyearbyen da flyplassen ble åpnet i 1975. I dag holder Svalbard radio til i tårnet på flyplassen og de som arbeider der betjener kommunikasjonen både med flytrafikken og med den maritime trafikken.
 • Etter noen års forskning og testing, ble Telenors første satellittstasjon satt i drift på Isfjord radio i 1979.
 • Barentsburg og Pyramiden ble knyttet til det norske telenettet i 1989.
 • I 1990 ble den analoge sentralen i Longyearbyen skiftet ut med en ny og moderne digital sentral. Svalbard var dermed blant de første områdene i Norge som ble digitalisert.
 • Longyearbyen fikk mobiltelefondekning (GSM) i 1996 og Svea i 1999.
 • 15. mars 2005 ble 3G introdusert på Svalbard
 • 100 år etter at Telenor bygget det første telegraftårnet på Svalbard, i 2011, lanserte Telenor verdens nordligste 4G-nettverk på Svalbard.
 • Telenor åpner 5G-piloten på Svalbard 20. oktober 2019


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge

Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse