Normalt sletter vi personopplysninger etter at vårt formål for behandlingen har opphørt. Trafikkdata er personopplysninger med kort lagringstid, og dersom du har behov for det kan du be om forlenget lagring. Du vil da ha tid til å få en domstol til å begjære opplysningene utlevert, f eks i forbindelse med en rettssak. Du begrenser altså vår sletting av opplysninger for en periode.

For å sikre at vi ikke gjør dette uten at du har bedt om det, vil du bli bedt om å identifisere deg.

Be om begrensning av behandling av personopplysninger ›

Dersom autentisering med BankID ikke fungererer, vennligst send din henvendelse via denne linken >