En undersøkelse Norstat har utført for NRK viser at over halvparten av dagens ungdom har opplevd nettmobbing og private bilder på avveie. Problemet er økende.
Bilder som blir delt i fortrolighet med én person kan ende opp med å bli delt med mange. Når private bilder blir «allemannseie», kjennes det som om verden raser rundt deg. Samtidig er spredning av private bilder på nett vanskelig å stoppe på egenhånd, og konsekvensene av bildespredningen kan følge deg i flere år. 
Men det er ikke bare ufrivillig spredning av private bilder som skjer i økende grad. Unge mennesker blir trakassert på nett av helt andre grunner – som legning, utseende, hobbyer eller ytringer. 
Jente og gutt med mobil
Blir man mobbet eller truet på nett, kan man føle seg hjelpeløs og utrygg. Sånn skal det ikke være. 
I lys av dette lanserer vi Nettslett i samarbeid med HELP forsikring – en tjeneste som gir deg advokatbistand hvis du opplever netthets, eller at privat innhold kommer på avveie. 
Med Nettslett har du et støtteapparat – en dedikert advokat og kontaktperson som hjelper deg i en vanskelig situasjon.
Nettslett er inkludert i Yng Goodies

Slik får du hjelp

Du kan også ta kontakt hvis du er usikker på om du kan bruke Nettslett til det du opplever. Det er bedre å si ifra enn å holde det inne i deg. Da vil du vil få råd om hvordan du kan håndtere din situasjon. 
Har du et problem du trenger hjelp med, tar du kontakt med HELP forsikring via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en mail til post@help.no for å opprette en sak.
Start gjerne med å fortelle hva saken gjelder og hva du trenger hjelp til. 
Når saken er registrert blir du kontaktet av en HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken din og deg videre.

Nyttig å vite

i

Abonnement med Nettslett

Nettslett er inkludert i U11, U18, Yng Goodies og i vårt Trygg-abonnement. Har du et annet abonnement kan du få tilgang til Nettslett via tilleggstjenesten Sikker ID. Merk at kunder med gammelt Yng-abonnement ikke har Nettslett inkludert, men kan få det ved å bytte til et Yng Goodies-abonnement.

Les mer om Sikker ID

i

Dette dekker Nettslett

Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der Medlemmet (juridisk eier eller bruker av abonnementet Nettslett er tilknyttet) blir utsatt krenkende nettpubliseringer slik dette er definert. 

Krenkende nettpublisering defineres som krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. 

Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Medlemmet for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og Medlemmets behov for psykologbistand.

Se vilkår for Nettslett