En undersøkelse Norstat har utført for NRK viser at over halvparten av dagens barn og unge har opplevd nettmobbing. Problemet er økende.

Utestenging, ryktespredning, trakassering, stygge kommentarer på klær eller utseende er kun en liten del av hva unge mennesker blir utsatt for på nett. Spredning av private bilder er også et utbredt problem.

Bilder som blir delt i fortrolighet med én person kan ende opp med å bli delt med mange. Når private bilder blir «allemannseie», kjennes det som om verden raser rundt deg. Spredning av private bilder er vanskelig å stoppe på egenhånd, og konsekvensene kan følge deg i flere år.

Fortvilet gutt på mobil
Blir man mobbet eller truet på nett, kan man føle seg hjelpeløs og utrygg. Sånn skal ingen ha det. 
I lys av dette lanserer vi Nettslett i samarbeid med HELP forsikring – en tjeneste som gir deg advokatbistand hvis du opplever netthets, eller at privat innhold kommer på avveie. Har du først blitt utsatt for spredning av private bilder eller netthets, så skal du få slippe å sitte med det alene.
Med Nettslett har du et støtteapparat – en dedikert advokat og kontaktperson som hjelper deg i en vanskelig situasjon.
Nettslett er inkludert i U18

Slik får du hjelp

Du kan også ta kontakt hvis du er usikker på om du kan bruke Nettslett til det du eller barnet ditt opplever. Da vil du vil få råd om hvordan du kan håndtere din situasjon. 

Har du et problem du trenger hjelp med, tar du kontakt med HELP forsikring via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en mail til post@help.no for å opprette en sak. 

Start gjerne med å fortelle hva saken gjelder og hva du trenger hjelp til.

Når saken er registrert blir du kontaktet av en HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken din og deg videre.

Nyttig å vite

i

Abonnement med Nettslett

Nettslett er inkludert i U11, U18, Yng og Yng Goodies. Har du et annet abonnement kan du få tilgang til Nettslett via tilleggstjenesten SAFE.

Les mer om SAFE

i

Dette dekker Nettslett

Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der Medlemmet (juridisk eier eller bruker av abonnementet Nettslett er tilknyttet) blir utsatt krenkende nettpubliseringer slik dette er definert.
Krenkende nettpublisering defineres som krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.
I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Medlemmet for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og Medlemmets behov for psykologbistand.