En undersøkelse Norstat har utført for NRK viser at over halvparten av dagens barn og unge har opplevd nettmobbing. Problemet er økende.

Det er veldig vanskelig for barn når én eller flere rotter seg sammen og sier vonde ting om en på nett. Utestenging, ryktespredning, stygge kommentarer på klær eller utseende og uthenging av tro eller dialekt er kun en liten del av hva barn blir utsatt for på nett.

Selv om nettmobbing ofte skjer på åpne sosiale kanaler, kan avsenderne være anonyme og det er vanskelig å vite hva man skal gjøre for å få mobbingen til å slutte.

Jente på rommet sitt med mobil
Barn som blir mobbet eller truet på nett, kan føle seg hjelpeløse og utrygge. Ingen skal ha det sånn. 
I lys av dette lanserer vi Nettslett i samarbeid med HELP forsikring – en tjeneste som gir dere advokatbistand hvis dere blir utsatt for nettmobbing.
Med Nettslett har dere et støtteapparat – en dedikert advokat og kontaktperson som tar på seg oppgaven med å stoppe nettmobbingen for dere.
Nettslett er inkludert i U11

Slik får du hjelp

Du kan også ta kontakt hvis du er usikker på om du kan bruke Nettslett til det du eller barnet ditt opplever. Da vil du vil få råd om hvordan du kan håndtere deres situasjon.
Har du et problem du trenger hjelp med, tar du kontakt med HELP forsikring via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en mail til post@help.no for å opprette en sak.
Start gjerne med å fortelle hva saken gjelder og hva du trenger hjelp til.
Når saken er registrert blir du kontaktet av en HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken din og deg videre.

Nyttig å vite

i

Abonnement med Nettslett

Nettslett er inkludert i U11, U18, Yng og Yng Goodies. Har du et annet abonnement kan du få tilgang til Nettslett via tilleggstjenesten SAFE.

Les mer om SAFE

i

Dette dekker Nettslett

Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der Medlemmet (juridisk eier eller bruker av abonnementet Nettslett er tilknyttet) blir utsatt krenkende nettpubliseringer slik dette er definert.
Krenkende nettpublisering defineres som krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.
I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Medlemmet for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og Medlemmets behov for psykologbistand.