Vilkår for tjenesten SMS+ og Tale+

Merk! Nye vilkår gjelder fra 15. oktober 2018. Se oversikt vilkår ›

1. Virkeområde og vilkår

Følgende vilkår av 25.5.2018 gjelder for avtale mellom Telenor Norge AS, (Telenor) og kunden om levering av tjenesten SMS+ og Tale+ (RCS), heretter kalt tjenesten.

Det vises for øvrig til Telenors generelle forretningsvilkår av 1.3.2015 som gjelder så langt disse passer. I tilfelle motstrid mellom vilkår for tjenesten og Telenors generelle forretningsvilkår, går nærværende vilkår foran de generelle. Telenors behandling av personopplysninger er inntatt i Telenors erklæring om personvern og sikkerhet. Se denne for mer utfyllende beskrivelse av Telenors behandling av personopplysninger.

2. Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er en IP basert meldingstjeneste som lar kunden sende og motta meldinger og gir tilgang til utvidet funksjonalitet, som for eksempel angivelse av tema, samtalens viktighet og deling av filer. Tjenesten vil kun fungere med andre terminaler som også er aktivert for Tjenesten. Dataforbruket knyttet til tjenesten prises som vanlig data og vil følge kundens prisplan. Kunden kan enkelt deaktivere tjenesten på telefonen. Tjenesten fungerer ikke på Tvilling SIM.

3. Personvern

Ved første gangs aktivering av tjenesten må kunden samtykke til Telenors vilkår for tjenesten.

Telenor bruker Google som underleverandører for produksjon av tjenesten.
Underleverandøren opererer fra EFTA-/EØS-området samt fra USA. Telenor har inngått databehandleravtale med underleverandør, som sikrer at dataen kun benyttes for å kunne levere tjenesten. Data benyttes ikke utover leveranse av tjenesten eller feilsøking.
Innholdet i meldingene blir slettet straks meldingen er registrert som mottatt. Telefonnummer, meldingstidspunkt og type melding slettes etter 30 dager.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i vilkårene avviker fra informasjonen du får ved avtaleinngåelse på telefonen. Det er vilkårene av 25.mai som er gjeldende, og vi venter på korrigering av øvrige vilkår.