Vilkår for bredbånd over DSL

Gjeldende fra 1.mars 2015. Erstatter vilkår av 1.februar 2011.

1 Generelt

Disse vilkårene gjelder leveranse av bredbånd over kobbernettet (DSL) fra Telenor Norge AS (Telenor) til privatkunder i Norge.
Det vises for øvrig til de til enhver tid gjeldende generelle avtalevilkår for Telenor Norge AS.

2 Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten leveres til et definert nettermineringspunkt. Med nettermineringspunkt menes tilkoblingspunktet mellom det elektroniske kommunikasjonsnettet og kundens utstyr.
Kunden må selv sørge for utstyr som er nødvendig for å bruke tjenesten. Modem/ruter, som er kjøpt av Telenor, er kundens eiendom.
Kunden må ikke videreselge eller leie ut linjekapasitet. Det er ikke tillatt å sette opp servere tilknyttet tjenesten til bruk for kommersielle aktiviteter.

3 Forbehold om hastighet

Ned- og opplastingshastigheter vil kunne variere etter forholdene på kobberlinjen innenfor produktenes angitte hastighetsintervall.
Telenor har ikke ansvar for hastighetsbegrensninger som er forårsaket av omstendigheter eller forhold utenfor Telenors kontroll. Eksempelvis vil besøk på nettsted med mye trafikk og/eller server på nettsted kunne begrense hastigheten.  Hjemme hos kunde kan også trådløs dekning fra modem til telefon/nettbrett, flere enheter på samme bredbåndslinje eller en gammel datamaskin kunne påvirke opplevd hastighet.
For å forbedre stabiliteten på linjen og sikre en bedre kundeopplevelse, kan Telenor sette ned linjens hastighet. Reduseres hastigheten ned til et lavere produkt vil også månedsprisen reduseres tilsvarende.

4 Oppgradering og konfigurasjon

På kundeutstyr som er levert av Telenor, kan Telenor oppbevare og gjøre endringer i konfigurasjonsinnstillinger og andre relevante parametere samt foreta oppgradering av programvaren. Normalt vil oppgradering av programvaren og endring av konfigurasjonsinnstillinger ikke merkes av kunden. Hvis en oppgradering/endring fører til at utstyret ikke fungerer som normalt, skal Telenor rette feilen.