Merk! Nye vilkår gjelder fra 15. oktober 2018. Se oversikt vilkår ›

1. Hva avtalen gjelder og partene

Vilkårene gjelder for levering av mobile tjenester til privatkunder i Norge fra Telenor Norge AS (Telenor). Disse vilkårene gjelder i tillegg til Telenor sine generelle forretningsvilkår.

2. Tilgang til tjenester

Abonnementet gir tilgang til Telenor sitt mobilnett innenfor Telenors dekningsområde i Norge. Kunden gis rett til den alminnelige tjenesten og de tjenester kunden har avtalt med Telenor.

3. Bruksbegrensning

Ringeminutter og meldinger (SMS/MMS) kan kun benyttes til privat bruk. Ringeminuttene og meldingene (SMS/MMS) skal ikke være maskinskapte, for eksempel som en serie av identiske meldinger, og skal heller ikke benyttes til kommersiell virksomhet herunder markedsføring.

4. Internasjonal gjesting innenfor EU/EØS

Kunder kan bruke sitt mobilabonnement i EU/EØS-området til samme pris som ved bruk innenlands i Norge. 

For bruk i EU/EØS-området vil betingelsene kunne endres for å sikre konsistens med EUs regulering av rimelig bruk i utlandet. 

For øvrig gjelder egne priser for SMS og samtaler fra Norge til utlandet, bruk av spesialnummer og mobilbruk på skip og i fly og for mobilbruk i land utenfor EU/EØS-området.

5. Bytte av abonnement

Har kunden inngått bindingsavtale kan kunden bytte til et annet abonnement uten at det medfører bruddgebyr hvis det nye abonnementet tilbys med bindingsavtale og har lik eller høyere månedsavgift.

6. Hastighet

Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig, om kunden er utendørs eller innendørs påvirke hastigheten.  

Etter at du har brukt opp inkluderte datamengde vil hastigheten justeres ned i henhold til din abonnementsavtale. Nedjusteringen vil gjelde ut inneværende måned.

7. Oppgradering og konfigurasjon

På kundeutstyr som er solgt sammen med Telenor Mobilt Bredbånd, kan Telenor oppbevare og gjøre endringer i konfigurasjonsinnstillinger og andre relevante parametere. Telenor kan også foreta oppgradering av programvaren. Normalt vil ikke slike endringer og oppgraderinger merkes av kunden. Hvis en oppgradering fører til at utstyret ikke fungerer som normalt skal Telenor rette feilen. Dersom oppgradering fører til feil på kundens utstyr gir dette kunden rett til erstatning.

8. Særlig om Trygg-abonnement og Sikker ID

Ved bestilling av Trygg-abonnement får den som er registrert som kunde tjenesten Sikker ID inkludert. Se vilkår for Sikker ID her og forsikringsvilkår fra Help her.

9. Oppsigelse

Kunden kan si opp med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsbetalt månedsavgift for inneværende måned.