Informasjon Trådløs Sone

Tjenesten Trådløs Sone avvikles fra 18. september 2017. Bakgrunnen er lite bruk og at mobilnettet ivaretar den kapasiteten som Trådløs Sone hadde før.