Spesialnummer

Oversikt over priser til 800-nummer, 3- og 5-sifrede-nummer fra fast- og bredbåndstelefon. Du finner også priser til opplysnings- og tilleggstjenester.
Startpris
Minuttpris
kr 0,99
kr 0,49
kr 0,99
kr 0,49
Tidsperiode
Startpris Litt Bruk
Startpris FriBruk Fast&Mobil
Startpris alle andre abonnement
Hele døgnet
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
08.00 - 17.00
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
17.00 - 08.00/ Helg
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 25,00
kr 25,00
kr 25,00
Hele døgnet
kr 50,00
kr 50,00
kr 50,00
Hele døgnet
kr 75,00
kr 75,00
kr 75,00
Hele døgnet
kr 100,00
kr 100,00
kr 100,00
Hele døgnet
kr 200,00
kr 200,00
kr 200,00
Hele døgnet
kr 30,00
kr 30,00
kr 30,00
Hele døgnet
kr 60,00
kr 60,00
kr 60,00
Hele døgnet
kr 75,00
kr 75,00
kr 75,00
Hele døgnet
kr 100,00
kr 100,00
kr 100,00
Hele døgnet
kr 200,00
kr 200,00
kr 200,00
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 2,26
kr 2,26
kr 2,26
Hele døgnet
kr 5,00
kr 5,00
kr 5,00
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
Hele døgnet
kr 0,99
kr 0,99
kr 0,99
Startpris Litt Bruk
Startpris FriBruk Fast&Mobil
Startpris andre abonnement
Minuttpris
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 0,39
Startpris
Minuttpris
kr 0,99
kr 0,39
kr 0,99
kr 1,99
kr 0,00
Du kan ringe kundeservice på 915 09000 og 915 05000 og betale ordinær takst for samtale til en mobil. Har du inkludert ringetid i ditt mobilabonnement, er samtalen inkludert.
Tidsperiode
Startpris alle abonnement
Minuttpris
08.00 - 20.00
kr 2,90
kr 9,40
20.00 - 08.00 / Helg
kr 2,90
kr 11,39
Hele døgnet
kr 8,99
kr 20,99
Hele døgnet
kr 10,99
kr 22,99
Hele døgnet
kr 6,99
kr 19,99
Hele døgnet
kr 8,99
kr 20,99
Tjeneste
Pris per gang
Sett over
kr 6,99
Sett over
kr 6,99
Sett over
kr 6,99
Sett over
kr 6,99