Spesialnummer

Oversikt over priser til 800-nummer, 3- og 5-sifrede-nummer fra fast- og bredbåndstelefon. Du finner også priser til opplysnings- og tilleggstjenester.

Startpris

Minuttpris

kr 0,99

kr 0,49

kr 0,99

kr 0,49

Tidsperiode

Startpris Litt Bruk
Startpris FriBruk Fast&Mobil
Startpris alle andre abonnement
Minuttpris

Hele døgnet

kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00

08.00 - 17.00

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 0,22

17.00 - 08.00/ Helg

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 0,15

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 4,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 2,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 4,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 10,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 10,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 3,50

Hele døgnet

kr 25,00
kr 25,00
kr 25,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 50,00
kr 50,00
kr 50,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 75,00
kr 75,00
kr 75,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 100,00
kr 100,00
kr 100,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 200,00
kr 200,00
kr 200,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 30,00
kr 30,00
kr 30,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 60,00
kr 60,00
kr 60,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 75,00
kr 75,00
kr 75,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 100,00
kr 100,00
kr 100,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 200,00
kr 200,00
kr 200,00
kr 0,66

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 6,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 10,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 14,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 26,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 26,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 4,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 2,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 4,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 10,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 10,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 3,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 2,00

Hele døgnet

kr 2,26
kr 2,26
kr 2,26
kr 0,65

Hele døgnet

kr 5,00
kr 5,00
kr 5,00
kr 0,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 6,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 10,50

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 14,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 26,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 26,00

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,79
kr 0,89
kr 0,29

Hele døgnet

kr 0,99
kr 0,99
kr 0,99
Litt Bruk: kr 0,99. FriBruk Fast: kr 0,49. FriBruk Fast&Mobil: kr 0,49

Startpris Litt Bruk

Startpris FriBruk Fast&Mobil
Startpris andre abonnement
Minuttpris

kr 0,99

kr 0,79
kr 0,89
kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00

kr 0,99

kr 0,79
kr 0,89
kr 0,39

Startpris

Minuttpris

kr 0,99

kr 0,39

kr 0,99

kr 1,99
kr 0,00
Du kan ringe kundeservice på 915 09000 og 915 05000 og betale ordinær takst for samtale til en mobil. Har du inkludert ringetid i ditt mobilabonnement, er samtalen inkludert.

Tidsperiode

Startpris alle abonnement
Minuttpris

08.00 - 20.00

kr 2,90
kr 9,40

20.00 - 08.00 / Helg

kr 2,90
kr 11,39

Hele døgnet

kr 8,99
kr 20,99

Hele døgnet

kr 10,99
kr 22,99

Hele døgnet

kr 6,99
kr 19,99

Hele døgnet

kr 8,99
kr 20,99

Tjeneste

Pris per gang

Sett over

kr 6,99

Sett over

kr 6,99

Sett over

kr 6,99

Sett over

kr 6,99