Priser til satelittelefon

Her finner du prisene for å ringe fra hjemmetelefon til satellittelefon.

Startpris

  • Litt Bruk kr 0,99
  • FriBruk Fast & Mobil kr 0,79
  • Alle andre abonnement kr 0,89.

88299

29,99

88210

29,99

8705

29,99

8703

29,99

87039

29,99

87077

29,99

87078

29,99

8706

29,99

87076

29,99

87060

29,99

8816

29,99

8817

29,99

88216

29,99

88232

29,99

88298

29,99

88242

29,99

-

29,99