Priser til satelittelefon

Her finner du prisene for å ringe fra hjemmetelefon til satellittelefon.

Startpris

  • Litt Bruk kr 0,99
  • FriBruk Fast & Mobil kr 0,79
  • Alle andre abonnement kr 0,89.
88299
29,99
88210
29,99
8705
29,99
8703
29,99
87039
29,99
87077
29,99
87078
29,99
8706
29,99
87076
29,99
87060
29,99
8816
29,99
8817
29,99
88216
29,99
88232
29,99
88298
29,99
88242
29,99
-
29,99