Se Lisas smarthus

Tips til plassering av WiFi ruter

Sjekk tilbudet i området ditt

Når hjemmet ditt blir smart er det lurt å ha et bredbånd som alltid fungerer