Hjemmenett + smarte hjem = sant

Det foregår en revolusjon i hjemmet. Smarte hus blir en integrert del av hverdagen, hvor alt fra alarm, strøm, data, lys og kjøleskap har digitale egenskaper eller er tilkoblet internett. De nye løsningene styrer lys og varme, finner favorittmusikken og vanner plantene våre. Og, enda viktigere: sørger for at det blir sikrere å bo lenger hjemme når vi blir eldre og ikke klarer alt selv. 

Smarte hjem krever godt bredbånd i bunn, og kundens krav til oss som nettleverandør i framtiden blir bare større. Godt hjemmenett og bredbånd i alle rom er derfor helt avgjørende for å lykkes med smarte sensorer og ting koblet til nett hjemme.

Se Lisas smarthus

Tips til plassering av WiFi ruter

Sjekk tilbudet i området ditt

Når hjemmet ditt blir smart er det lurt å ha et bredbånd som alltid fungerer