Telenor Vilkår for nonstop-abonnement

Vilkår for Telenor nonstop-abonnement

Videresalg med mer

Tjenestene kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis.

Inkludert trafikk

Ringeminutter og SMS kan kun brukes til normalt privatforbruk, fra mobiltelefon i Norge, til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring.

eFaktura

Vi anbefaler at du oppretter en eFaktura i nettbanken din med en gang du begynner å bruke abonnementet. Da slipper du å betale papirfakturagebyret som er 59,- per faktura.

Ringeminutter og SMS kan kun brukes til normalt privatforbruk, fra mobiltelefon i Norge, til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring.

Forbehold om overføringshastighet

Alle djuice sine mobilabonement har fri fart med forventet hastighet opptil 100 Mbit/s. Hastighet varierer etter kapasitet og andre forhold. Se dekningskart For å sikre at alle våre kunder opplever tilgang til og god ytelse når de surfer på mobilen, forbeholder Telenor seg retten til å begrense overføringshastigheten for ditt abonnement til maksimum 128 kbit/s dersom bruken overstiger 2GB utover inkludert mengde, og eventuelt kjøpte datapakker innenfor gjeldende kalendermåned. Begrensingen gjelder ikke bruk av Trådløs Sone (WLAN). Begrensning i overføringshastighet vil gjelde ut inneværende kalendermåned.

Kjøp av mobil sammen med abonnement

Har  du kjøpt mobiltelefon med et nonstop-abonnement og 12-måneders avtale er månedsprisen: 

199,- 449,- eller 549,- med Telenor nonstop home 1GB
249,- 499,- eller 599,- med Telenor nonstop home 3GB
299,- 549,- eller 649,- med Telenor nonstop home 5G
199,- 449,- eller 549 med Telenor nonstop roam 1GB
249,- 499,- eller 599,- med Telenor nonstop roam 2GB
299,- 549,- eller 649,- med Telenor nonstop roam 4GB
399,- 649,- eller 749,-med Telenor nonstop roam 8GB
499,- 749,- eller 849,- med Telenor nonstop roam 12GB
599,- 849,- eller 949,- med Telenor nonstop roam 25GB

Etter avtaletiden reduseres månedsprisen med 250,- eller 350,-. Utover de generelle abonnementsvilkårene for nonstop gjelder betingelser ved inngåelse av 12-månedersavtale ved kjøp av mobiltelefon sammen med abonnementet. Ved oppsigelse av avtalen i avtaleperioden vil du bli belastet et oppsigelsesgebyr.


eFaktura

Vi anbefaler at du oppretter en eFaktura i nettbanken din med en gang du begynner å bruke abonnementet. Da slipper du å betale papirfakturagebyret som er 59,- per faktura.

Oppsigelse

Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsbetalt månedspris for inneværende måned. For øvrig gjelder generelle abonnementsvilkår.