Til Digitalmentor

Google Translate - oversetter både tekst og bilde

Google Oversetter er den norske versjonen av Google Translate. Appen oversetter ord og setninger mellom nesten 100 språk.

Denne tjenesten er gull verdt, men bruk den med varsomhet. Appen er ikke intelligent nok til å kjenne igjen sammenhengene ordene står i, og noen oversettelser kan derfor bli rare. Ett ord av gangen er derimot rimelig pålitelig.

Oversetteren har en rekke funksjoner. Vi skal her forklare det mest grunnleggende.

Last ned appen fra App Store

1. Last ned appen fra App Store

Søk etter Google Oversetter i søkefeltet, og last ned appen på vanlig måte.

Åpne appen

2. Åpne appen

Appen legger seg på Hjem-skjermen etter nedlasting. Trykk for å åpne.

Få en gjennomgang

3. Få en gjennomgang

Første gang du bruker appen, vil du bli møtt at et tilbud om en innføring i hvordan du kan oversette trykt tekst eller oppdage talespråk automatisk. Gjør dette ved å trykke på «Få en innføring» på et av temaene.

Velg språk du vil oversette fra

4. Velg språk du vil oversette fra

Du velger språk du skal oversette fra ved å trykke øverst til venstre.

Velg riktig språk

5. Velg riktig språk

Du får nå opp en lang liste over språk. Scroll skjermen oppover for å se hele listen. Velg språket du ønsker å oversette fra, for eksempel «engelsk».

Velg språk du skal oversette til

6. Velg språk du skal oversette til

Trykk øverst til høyre.

Du får opp den samme listen over språk

7. Du får opp den samme listen over språk

Trykk på det språket du ønsker å oversette til, for eksempel «norsk».

Start oversettelse

8. Start oversettelse

Sett fingeren i feltet der det står «Trykk for å skrive». Du kan nå bruke tastaturet til å skrive ordet eller setningen du vil ha oversatt.

Oversett

9. Oversett

Skriv det du vil oversette. Oversettelsen kommer med en gang.

Skriv for hånd

10. Skriv for hånd

Ønsker du å skrive for hånd istedenfor å bruke tastaturet, trykk på skrible-symbolet til høyre. Du får nå opp et blankt ark.

Bruk fingeren

11. Bruk fingeren

Bruk fingeren til å skrive det du ønsker oversatt.

Oversettelsen kommer umiddelbart

12. Oversettelsen kommer umiddelbart

Appen forstår håndskriften og oversetter for deg.

Bytt mellom språkene

13. Bytt mellom språkene

Ønsker du å oversette motsatt vei? Trykk på pil-symbolet mellom språkene.

Appen skifter språk med en gang

14. Appen skifter språk med en gang

Du har nå oversatt fra norsk til engelsk.

Bruk mikrofonen

15. Bruk mikrofonen

Trykk på mikrofonen om du ønsker du å snakke inn det du vil ha oversatt istedenfor å skrive.

Snakk i vei

16. Snakk i vei

Du ser umiddelbart oversettelsen på skjermen. Du får den også opplest.

Bytte språk?

17. Bytte språk?

Ønsker du å bytte språk, trykker du på språket nederst på skjermen ved siden av mikrofonen.

6/10