Til Digitalmentor

Google Translate - oversetter både tekst og tale

Google Oversetter er den norske versjonen av Google Translate. Appen oversetter ord og setninger mellom nesten 100 språk.

Denne tjenesten er gull verdt, men bruk den med varsomhet. Appen er ikke intelligent nok til å kjenne igjen sammenhengene ordene står i, og noen oversettelser kan derfor bli rare. Ett ord av gangen er derimot rimelig pålitelig.

Oversetteren har en rekke funksjoner. Vi skal her forklare det mest grunnleggende.

Last ned appen fra App Store

1. Last ned appen fra App Store

Søk etter Google Oversetter i søkefeltet, og last ned appen på vanlig måte.

Åpne appen

2. Åpne appen

Appen legger seg på Hjem-skjermen etter nedlasting. Trykk for å åpne.

Få en gjennomgang

3. Få en gjennomgang

Første gang du bruker appen, vil du bli møtt av et tilbud om en innføring. Du kan enten gjøre dette, eller trykke «Avvis alle innføringer» for å begynne å bruke appen. Husk at du alltid kan komme tilbake til start ved å trykke på Hjem-symbolet nederst til venstre. Vi velger her «Avvis alle innføringer».

Velg språk du vil oversette fra

4. Velg språk du vil oversette fra

Du velger språk du skal oversette fra ved å trykke øverst til venstre. Du får da opp en lang liste over språk. Scroll skjermen oppover for å se hele listen. Velg språket du ønsker å oversette fra, for eksempel «engelsk».

Velg språk du skal oversette til

5. Velg språk du skal oversette til

Du får opp den samme listen. Velg språk du ønsker å oversette til, for eksempel «norsk».

Trykk på «Trykk for å skrive»

6. Trykk på «Trykk for å skrive»

Sett fingeren i feltet der det står «Trykk for å skrive».

Skriv det du vil ha oversatt

7. Skriv det du vil ha oversatt

Du kan nå bruke tastaturet til å skrive ordet eller setningen du vil ha oversatt.

Skriv for hånd

8. Skriv for hånd

Ønsker du å skrive for hånd istedenfor å bruke tastaturet, trykk på skrible-symbolet til venstre.

Bruk fingeren til å skrive

9. Bruk fingeren til å skrive

Du får nå opp et blankt ark. Bruk fingeren til å skrive det du ønsker oversatt.

Se oversettelsen

10. Se oversettelsen

Oversettelsen kommer umiddelbart. Trykk på krysset om du ønsker å legge inn ny tekst. Trykk på tastaturet om du ønsker å skrive med bokstavtaster igjen.

Bytt mellom språkene

11. Bytt mellom språkene

Ønsker du å oversette motsatt vei? Trykk på pil-symbolet mellom språkene.

Bruk mikrofonen

12. Bruk mikrofonen

Ønsker du å snakke inn det du vil ha oversatt istedenfor å skrive? Trykk på mikrofon-symbolet.

Snakk i vei

13. Snakk i vei

Du ser umiddelbart oversettelsen på skjermen. Du får den også opplest. Ønsker du å bytte språk, trykker du på språket nederst på skjermen ved siden av mikrofonen.

6/9