Til Digitalmentor

Slik tar du bilder og video

Din iPad er et fint verktøy både å ta bilder og video med. Vi skal nå vise deg hvordan du bruker kamerafunksjonen i din iPad.

Her kan du se hvordan du tar bilder og video

Alternativt kan du lese teksten under om du heller ønsker det.

Aktiver kamerafunksjon

Trykk på kamera-appen

Kamera-appen ligger på Hjem-skjermen din.

Utløserknappen

Bruk utløserknappen

Når kameraet på baksiden er aktivert, kan du ta et bilde ved å trykke på utløserknappen på skjermen.

Zoom inn

Zoom inn

Vil du zoome inn på noe, bruker du to fingre til å strekke bildet. Dette fungerer på samme måte som når du ønsker å forstørre noe på skjermen din. Vær oppmerksom at bildet ofte kan bli uskarpt om du zoomer for mye.

Fokusere på noe

Fokusere på noe

For å gjøre bildet skarpere, kan du trykke på skjermen der du vil fokus skal være. Da kommer det opp en firkant med en liten sol ved siden av.

Ta en selfie

Ta en selfie

Din iPad har også et kamera foran. Dette aktiveres ved å trykke på ikonet oppe i høyre hjørne. Knips bildet på samme måte som før.

Spill inn video

Spill inn video

Vil du heller spille inn video, skyver du hjulet under utløserknappen slik at den går fra «Bilde» til «Video». Trykk på utløserknappen når du er klar til å begynne å filme.

Finn bilder og video

Finn bilder og video

Du finner igjen bilder og video under appen «Bilder» som ligger på Hjem-skjermen din.

2/3