Til Digitalmentor

Slik kopierer du tekst

Ofte har vi behov for å kopiere en internettadresse, en SMS eller et utdrag fra en nettside. Dette kan du gjøre ved hjelp av noen få trykk på din iPhone.

Først skal vi vise deg hvordan du kopierer en internettadresse.

Trykk en gang på adressefeltet

1. Trykk en gang på adressefeltet

Du vil nå se at teksten i adressefeltet har blitt markert.

Trykk på den markerte teksten

2. Trykk på den markerte teksten

Du vil nå få opp en meny med tre alternativer. Trykk på alternativet «marker alt».

Trykk «kopier»

3. Trykk «kopier»

Nå vises en meny med fire valg. Her skal du trykke på «kopier». Teksten er nå kopiert.

Trykk der du vil lime inn teksten

4. Trykk der du vil lime inn teksten

Teksten du har kopiert kan for eksempel limes inn i en tekstmelding, slik vi har gjort i eksempelet over. Når du trykker i tekstfeltet, får du opp valget «lim inn». Trykker du på det, dukker den kopierte teksten opp.

Slik kopier du et utdrag fra en nettside eller SMS

Fremgangsmåten for å kopiere tekst er den samme, uavhengig av hva du skal kopiere og hvor du skal lime det inn.

Nå skal vi vise deg et eksempel på hvordan du kan kopiere et utdrag fra en nettside.

Finn teksten du vil kopiere

1. Finn teksten du vil kopiere

Trykk på det første ordet i avsnittet/teksten du skal kopiere. Du ser da at ordet blir markert – og at det dukker opp en markør på hver side av ordet. Trykk på en av markørene og før fingeren nedover til den aktuelle teksten er markert.

Kopier teksten

2. Kopier teksten

Trykk en gang, hvor som helst i det markerte tekstfeltet. Trykk deretter på feltet «kopier» som nå har dukket opp på skjermen din. Teksten er nå kopiert.

Trykk der du vil lime inn teksten

3. Trykk der du vil lime inn teksten

Teksten du har kopiert kan for eksempel limes inn i en tekstmelding, slik vi har gjort i eksempelet over. Når du trykker i tekstfeltet, får du opp valget «lim inn».

Teksten er limt inn

4. Teksten er limt inn

Den kopierte teksten er nå limt inn, og du kan sende meldingen.

7/7