Til Digitalmentor

Slik bruker du alarm/stoppeklokke

Først skal vi vise deg hvordan din iPhone kan brukes som klokkealarm.
Trykk på appen som viser en klokke

1. Trykk på appen som viser en klokke

Velg Alarm nederst på skjermen

2. Velg «Alarm» nederst på skjermen

Trykk på pluss-tegnet øverst til høyre.

3. Trykk på pluss-tegnet øverst til høyre

Legg til alarm

4. Legg til alarm

Bruk tallhjulene til å finne ønsket klokkeslett. Tallene til venstre viser timer. Tallene til høyre viser minutter. Sett tidspunktet til 07 00 om du ønsker at alarmen skal ringe klokka sju.

Gjenta alarm

5. Gjenta alarm

Ønsker du at alarmen skal gjentas, trykker du «Gjenta». Dette kan være praktisk om du for eksempel står opp til samme tid mandag – fredag. Huk av dagene du ønsker at alarmen skal gjenta seg.

Gi alarmen navn

6. Gi navn til alarm

Du kan ha flere alarmer registrert samtidig, og da kan du velge i gi dem navn. Klikk på «Etikett» og skriv for eksempel «Hverdag» om en alarm som skal gjentas mandag-fredag.

Velg lyd alarm

7. Velg lyd

Du velger hva slags lyd du ønsker på alarmen, ved å trykke «Lyd» og velge ønsket lyd.

Slumreknapp

8. Aktiver slumre-funksjon

Om du aktiverer slumre-funksjonen, vil alarmen vekke deg på nytt etter ni minutter. Du aktiverer denne ved å la skyveknappen bli grønn. Trykk «Arkiver» øverst til høyre.

Alarm er lagret

9. Administrer alarmer

Alarmen ligger nå lagret i oversikten over alarmer. Den er aktiv når det grønne feltet vises i skyveknappen. Ønsker du å slå av alarmen, deaktiverer du den med samme knapp. Du kan alltid gjøre endringer ved å trykke «Rediger». Du ser at du har en aktiv alarm når klokkesymbolet vises helt øverst på skjermen. Denne vises også når du bruker iPhone til andre ting.

Bruk iPhone som stoppeklokke

Stoppeklokke

1. Trykk på «Stoppeklokke»

Du finner symbolet i menyen nederst på skjermen.

Start stoppeklokken

2. Trykk «Start»

Stoppeklokken starter umiddelbart.

Rundetider

3. Lagre mellomtider

Tar du rundetider, eller av en annen grunn ønsker å ta tiden underveis i en tagning, trykker du «Runde». Da lagrer mellomtidene lagrer seg. Trykk «Nullstill» for å starte på nytt.

Nedtelling med iPhone

Når du putter eggene i kjelen eller brødet i ovnen, er det mest praktisk å la iPhone telle ned, og gi et signal når tiden er gått.
Nedtelling

1. Trykk på «Nedtelling»

Symbolet for nedtelling finner du lengst til høyre. Sett tiden med tallhjulene til ønsket tid. Hjulet til venstre viser timer. Hjulet til høyre viser minutter. Velg alarm-lyd i menyen som ligger under «Når ferdig», og trykk «Start».

6/7