Til Digitalmentor

Slik bruker du kalender på din iPhone

Kalenderen er integrert i din iPhone. Den kan synkroniseres med kalender du har på iPad og på pc.
Du finner kalenderen din her.

1. Trykk på appen som viser en kalender for å åpne

Kalender

2. Finn frem i kalenderen

Når du åpner kalenderen, kommer du automatisk inn på dagen i dag. Vil du inn på en annen dag denne uken, kan du trykke på en dato i datolinjen øverst. Trykk på måned øverst til venstre for å se hele måneden.

Legg til ny avtale

Ny avtale

1. Trykk på pluss-tegnet øverst i høyre hjørne

Du forteller nå iPhone at du skal lage en ny avtale.

Kalender

2. Legg til informasjon

Fyll inn «Tittel». Her skriver du innholdet i avtalen din. Det er dette som vises i kalenderen. Fyll inn «Sted» om du ønsker det. Du kan enten skrive en påminnelse til deg selv som «Hos Marianne», eller velge et aktuelt sted. Om du velger en reell adresse, finner iPhone denne i kart-appen og lagrer disse innstillingene for deg. Velg dato og klokkeslettt for når avtalen starter og slutter. Dette gjør du ved å trekke hjulene opp og ned.

Gjenta avtale

3. Gjenta avtale

Har du en fast avtale, kan du trykke på «Gjenta» og definere hvor ofte avtalen skal gjentas. Legger du inn bursdager for eksempel, velger du «årlig».

Kalendervarsel

4. Legg inn varsel

Når ønsker du at iPhone skal varsle deg om avtalen? Trykk «Varsel», og velg når du vil ha beskjed.

Informasjon kalender

5. Lagre avtalen

Når du har lagt til all informasjonen du ønsker å ha med i avtalen, trykker du «Legg til» øverst i høyre hjørne for å lagre avtalen i kalenderen.

Legg til kalender

Du kan ha flere kalendere i din iPhone. Gmail-kalenderen din la du mest sannsynlig inn sammen med e-posten din. Nå skal vi vise deg hvordan du kan legge inn flere.
Legge til konto

1. Gå til «Innstillinger»

Kontakter

2. Finn «kalendere»

Sveip skjermbildet opp til du ser «Mail, kontakter, kalendere» og trykk på denne.

Legg til konto

3. Trykk «Legg til konto»

Velg konto

4. Velg aktuell konto

I vårt eksempel har vi valgt å legge til en Yahoo-konto.

Legg inn navn, e-postadresse, passord

5. Legg inn navn, e-postadresse, passord

Legg også til beskrivelse av hvilken e-postkonto du nå skal legge til. Avslutt med å trykke «Neste».

Huk av for synkronisering

6. Huk av for synkronisering

Ettersom det er kalendere vi nå viser deg hvordan man skal legge til, huker vi kun av for synkronisering av kalenderen som tilhører Yahoo-kontoen. Avslutt med «Arkiver».

Kalender er synkronisert

7. Kalender er synkronisert

Du ser at kalenderen som tilhører Yahoo-kontoen din nå er synkronisert med kalenderen på din iPhone.

4/7