Til Digitalmentor

Slik bruker du alarm/stoppeklokke

Først skal vi vise deg hvordan din iPad kan brukes som klokkealarm.
Trykk på appen som viser en klokke

Trykk på appen som viser en klokke

Den finner du på Hjem-skjermen din.

Trykk «Alarm»

Trykk «Alarm»

Det finner du nederst på skjermen.

Trykk på pluss-tegnet øverst til høyre

Trykk på pluss-tegnet

Det er helt øverst til høyre.

Legge til alarm

Legg til alarm

Bruk tallhjulene til å finne ønsket klokkeslett. Tallene til venstre viser timer. Tallene til høyre viser minutter. Sett tidspunktet til 07:00 om du ønsker at alarmen skal ringe klokka sju.

Gjenta alarm

Gjenta alarm

Ønsker du at alarmen skal gjentas, trykker du «Gjenta». Dette kan være praktisk om du for eksempel står opp til samme tid mandag – fredag. Huk av dagene du ønsker at alarmen skal gjenta seg.

Gi alarmen navn

Gi navn til alarm

Du kan ha flere alarmer registrert samtidig, og da kan du velge i gi dem navn. Klikk på «Etikett» og skriv for eksempel «Hverdager» om en alarm som skal gjentas mandag - fredag.

Velg lyd alarm

Velg lyd

Du velger hva slags lyd du ønsker på alarmen ved å trykke «Lyd» og ønsket lyd.

Slumreknapp

Aktiver slumre-funksjon

Om du aktiverer slumre-funksjonen, vil alarmen vekke deg på nytt etter ni minutter. Du aktiverer denne ved å la skyveknappen bli grønn. Trykk «Arkiver» øverst til høyre.

Alarm er lagret

Administrer alarmer

Alarmen ligger nå lagret i oversikten over alarmer. Den er aktiv når det grønne feltet vises i skyveknappen. Ønsker du å slå av alarmen, deaktiverer du den med samme knapp. Du kan alltid gjøre endringer ved å trykke «Rediger». Du ser at du har en aktiv alarm når klokkesymbolet vises heltvøverst på skjermen. Denne vises også når du bruker iPad til andre ting.

Bruk iPad som stoppeklokke

Stoppeklokke

Trykk på «Stoppeklokke»

Du finner symbolet i menyen nederst på skjermen.

Start stoppeklokken

Trykk «Start»

Stoppeklokken starter da umiddelbart.

Rundetider

Lagre mellomtider

Tar du rundetider, eller av en annen grunn ønsker å ta tiden underveis i en tagning, trykker du «Runde». Da lagrer mellomtidene lagrer seg. Trykk «Nullstill» for å starte på nytt.

Starte på nytt?

Starte på nytt?

Trykk på «Nullstill».

Nedtelling med iPad

Når du putter eggene i kjelen eller brødet i ovnen, er det mest praktisk å la din iPad telle ned, og gi et signal når tiden er gått.

Nedtelling

Trykk på «Nedtelling»

Symbolet for nedtelling finner du lengst til høyre. Sett tiden med tallhjulene til ønsket tid. Hjulet til venstre viser timer. Hjulet til høyre viser minutter.

Trykk «Start»

Trykk «Start»

Trykk «Start» for å sette i gang nedtellingen.

5/6