Til Digitalmentor

Slik bruker du alarm/stoppeklokke

Først skal vi vise deg hvordan ditt Android-nettbrett kan brukes som klokkealarm.

Trykk på appen som viser en klokke

Den kommer forhåndsinstallert på ditt Android-nettbrett

Opprett ny alarm

Trykk på plusstegnet oppe til høyre.

Velg dag

Huk av for hvilken dag alarmen skal være aktivert.

Velg klokkeslett

Trykk på pilene over og under klokkeslett til du er fornøyd. Trykk på «Lagre» når du er fornøyd.

Alarm er aktivert

Alarmen du nettopp har laget legges i en oversikt over alle alarmer du har. Den grønne klokken viser at alarmen er aktivert. Du kan trykke på denne om du vil deaktivere alarmen.

Flere valg

Trykk på alarmen for å få tilgang til flere innstillinger.

Spesialtilpass alarmen

Du kommer da tilbake til menyen hvor du kan finjustere alarmen din. Trykk «Alarmtone» for å endre vekkemelodi, og dra skyveknappen til høyre om du ønsker høyere volum.

Gjenta ukentlig

Om du trykker på «Gjenta ukentlig» velger du at alarmen gjentas hver uke. Huk av for de dagene du vil vekkes til det angitte tidspunktet, for eksempel alle hverdager.

Slumring

Trykk på «Utsett» og velg hva som skjer om du ikke våkner første gangen alarmen går. Forhåndsinnstillingen er at alarmen gjentas 3 ganger med 5 minutters mellomrom.

Gi alarmen et navn

Trykk på «Navn», skriv inn ønsket navn og trykk deretter «OK». Dette er greit å gjøre om du skal veksle mellom flere alarmer.

Lagre alarmen

Når du er fornøyd med alle tilpassingene trykker du «Lagre».

Alarm lagret

Du kan legge til flere alarmer ved å gjenta prosessen.

Bruk ditt Android-nettbrett som stoppeklokke

Slik tar du tiden med ditt Android-nettbrett.

Trykk på «Stoppeklokke»

Du finner symbolet i menyen øverst på skjermen.

Trykk «Start»

Stoppeklokken starter umiddelbart.

Lagre mellomtider

Tar du rundetider, eller av en annen grunn ønsker å ta tiden underveis i en tagning, trykker du «Runder». Da lagrer mellomtidene seg. For å ta en pause i tidtakingen, trykk «Stopp».

Fortsett eller nullstill

Når du har trykket på «Stopp», kan du velge å fortsette tidtakingen eller nullstille ved å trykke på «Fortsett» eller «Nullstill».

Nedtelling med Android-nettbrett

Når du putter eggene i kjelen eller brødet i ovnen, er det mest praktisk å la ditt Android-nettbrett telle ned, og gi et signal når tiden er gått.

Trykk på «Nedtelling»

Sett tiden ved å trykke på tallene under timer, minutter og sekunder. Bruk tastaturet til å angi ønsket tid. Trykk «Start» for å sette i gang.

Nedtellingen er i gang

Du kan velge å trykke «Pause» for å fortsette nedtellingen senere. Trykk «Avbryt» for å stoppe hele nedtellingen.

5/7