Til Digitalmentor

Slik kopierer du tekst

Ofte har vi behov for å kopiere en internettadresse, en SMS eller et utdrag fra en nettside. Dette kan du gjøre ved hjelp av noen få trykk på din Android-telefon.
 
Først skal vi vise deg hvordan du kopierer en internettadresse.
Trykk én gang på adressefeltet

Trykk én gang på adressefeltet

Du vil nå se at teksten i adressefeltet har blitt markert.

Trykk og hold inne på den markerte teksten

Trykk og hold inne på den markerte teksten

Du får opp en meny med flere alternativer. Trykk på alternativet «Kopier». Teksten blir kopiert til utklippstavlen din.

Trykk og hold inne der du vil lime inn teksten

Trykk og hold inne der du vil lime inn teksten

Teksten du har kopiert kan for eksempel limes inn i en tekstmelding, slik vi har gjort i eksempelet over. Når du trykker i tekstfeltet, får du opp valget «Lim inn». Trykker du på det, dukker den kopierte teksten opp.

Slik kopierer du et utdrag fra en nettside eller SMS

Fremgangsmåten for å kopiere tekst er den samme, uavhengig av hva du skal kopiere og hvor du skal lime det inn.
Nå skal vi vise deg et eksempel på hvordan du kan kopiere et utdrag fra en nettside.
Finn teksten du vil kopiere

Finn teksten du vil kopiere

Trykk på det første ordet i teksten du vil kopiere og hold inne i omtrent ett sekund. Du kan slippe når du ser at ordet blir markert.

Kopier teksten

Kopier teksten

Trykk på markøren til høyre og dra den nedover til ønsket tekst er markert. Trykk deretter på «Kopier» i menyen som har dukket opp.

Trykk og hold inne der du vil lime inn teksten

Trykk og hold inne der du vil lime inn teksten

Teksten du har kopiert kan for eksempel limes inn i en tekstmelding, slik vi har gjort i eksempelet over. Når du trykker i tekstfeltet, får du opp valget «Lim inn». Trykk der.

Teksten er limt inn

Teksten er limt inn

Den kopierte teksten er nå limt inn, og du kan sende meldingen.

7/8