Til Digitalmentor

Slik bruker du alarm/stoppeklokke

Først skal vi vise deg hvordan din Android-telefon kan brukes som klokkealarm.
 Trykk på appen som viser en klokke

Trykk på appen som viser en klokke

Den kommer forhåndsinstallert på din Android-telefon.

Velg klokkeslett

Velg klokkeslett

Trykk på pilene over og under klokkeslett til du er fornøyd. Trykk deretter lagre.

Alarm er aktivert

Alarm er aktivert

Alarmen du nettopp har laget legges i en oversikt over alle alarmer du har. Den grønne klokken viser at alarmen er aktivert. Du kan trykke på denne om du vil deaktivere alarmen.

Flere valg

Flere valg

Trykk på alarmen for å få tilgang til flere innstillinger.

Spesialtilpass alarmen

Spesialtilpass alarmen

Du kommer da inn på en meny hvor du kan finjustere alarmen din. Trykk for eksempel på dato for å velge at alarmen skal aktiveres én eller flere datoer. Trykk «Alarmtone» for å endre vekkemelodi, og dra skyveknappen til høyre om du ønsker høyere volum.

Gjenta ukentlig

Gjenta ukentlig

Om du trykker på «Gjenta ukentlig» kan du velge hvilke dager alarmen skal være aktivert. Huk av for de dagene du vil vekkes til det angitte tidspunktet. Trykk deretter tilbakeknappen oppe til venstre.

Slumring og økende volum

Slumring og økende volum

Ved å la de to skyveknappene bli grønne gjør du slik at alarmen ringer 3 ganger i intervaller på 5 minutter, og at volumet øker gradvis de første 60 sekundene.

Gi alarmen et navn

Gi alarmen et navn

Trykk på «Alarmnavn», skriv inn ønsket navn, og trykk deretter «OK». Dette er greit å gjøre om du skal veksle mellom flere alarmer.

Lagre alarmen

Lagre alarmen

Når du er fornøyd med alle tilpasningene trykker du «Lagre».

Alarm lagret

Alarm lagret

Du ser at du har en aktiv alarm ved at det vises et klokkesymbol øverst på skjermen. Du kan legge til flere alarmer ved å gjenta prosessen.

Bruk din Android-telefon som stoppeklokke

Slik tar du tiden med din Android-telefon.
Trykk på «Stoppeklokke»

Trykk på «Stoppeklokke»

Du finner symbolet i menyen øverst på skjermen.

Trykk «Start»

Trykk «Start»

Stoppeklokken starter umiddelbart.

Lagre mellomtider

Lagre mellomtider

Tar du rundetider, eller av en annen grunn ønsker å ta tiden underveis i en tagning, trykker du «Runder». Da lagrer mellomtidene seg. For å ta en pause i tidtakingen, trykk «Stopp».

Fortsett eller nullstill

Fortsett eller nullstill

Når du har trykket på «Stopp», kan du velge å fortsette tidtakingen eller nullstille ved å trykke på «Fortsett» eller «Nullstill».

Nedtelling med Android-telefon

Når du putter eggene i kjelen eller brødet i ovnen, er det mest praktisk å la din Android-telefon telle ned, og gi et signal når tiden er gått.
Trykk på «Nedtelling»

Trykk på «Nedtelling»

Du finner timeglassymbolet øverst til høyre. Sett tiden ved å trykke på pilene over og under tallene, og trykk «Start» for å sette i gang.

Nedtellingen er i gang

Nedtellingen er i gang

Du kan velge å trykke «Pause» for å fortsette nedtellingen senere. Trykk «Avbryt» for å stoppe hele nedtellingen.

6/8