Til Digitalmentor

Slik bruker du kalender på din Android-telefon

Kalender er integrert i nesten alle Android-telefoner, men det varierer litt hvordan de brukes. Denne guiden baserer seg på Samsungs kalender «S Planner».
Åpne kalenderappen

Åpne kalenderappen

Gå til app-menyen og trykk på app-ikonet.

Finn frem i kalendere

Finn frem i kalendere

Når du åpner kalenderen, vil dagens dato være markert grønn. Sveip kalenderen til venstre og høyre for å bla til forrige og neste måned. Trykk på nedtrekksmenyen oppe til venstre for å endre visning.

Velg hvordan kalenderen skal vise

Velg hvordan kalenderen skal vise

Her kan du velge tidsperspektivet kalenderen din skal vise. Du kan også velge å vise kun oppgaver. Vi trykker på «År».

Kalender for hele året

Kalender for hele året

Slik ser det ut. Trykk på nedtrekksmenyen igjen for å endre tilbake til månedsvisning, eller prøv en av de andre tidsperspektivene.

Legg til ny avtale

Trykk på pluss-tegnet

Trykk på pluss-tegnet

Du forteller nå din Android-telefon at du skal lage en ny avtale.

Legg til informasjon

Legg til informasjon

Fyll inn «Tittel» for avtalen. Velg tidspunkt ved å trykke på firkantene til høyre for «Start» og «Slutt», eller gjør skyveknappen grønn om avtalen varer hele dagen. I feltet merket «Posisjon» skriver du hvor avtalen finner sted.

Gjenta avtale

Gjenta avtale

Trykk på «Gjenta» for å velge hvor ofte avtalen skal gjentas. Legger du inn en bursdag for eksempel, velger du «Årlig» i menyen som kommer opp.

Legg inn varsel

Legg inn varsel

Når ønsker du at din Android-telefon skal varsle deg om avtalen? Trykk på pluss-tegnet til høyre for varselklokken for å velge når du vil ha beskjed. I vårt eksempel er det forhåndsinnstilt varsel 10 minutter før avtalen.

Lagre avtalen

Lagre avtalen

Når du har lagt til all informasjonen du ønsker å ha med i avtalen, trykker du «Lagre» øverst i høyre hjørne for å lagre avtalen i kalenderen.

Avtalen er lagt inn

Avtalen er lagt inn

Nå finner du avtalen på rett dato i kalenderen.

Legg til kalender

Du kan ha flere kalender på din Android-telefon. En av de mest populære er Google Kalender. Slik legger du til den.
Last ned fra Google Play

Last ned fra Google Play

Søk opp Google Kalender og last ned appen.

Åpne appen

Åpne appen

Den legger seg automatisk inn i app-menyen.

Bla gjennom velkomstinformasjonen

Bla gjennom velkomstinformasjonen

Når du har åpnet appen, blir du møtt med mye nyttig info om Google Kalender. Bla deg gjennom ved å trykke på pilen nede til høyre.

Godta «Aktiviteter fra Gmail»

Godta «Aktiviteter fra Gmail»

Flybestillinger og hotelbookinger du har gjort gjennom Gmail-kontoen din vil automatisk legge seg inn i Google Kalender. Trykk «Greit» for å godta.

Du er i gang med Google Kalender

Du er i gang med Google Kalender

Slik ser velkomstskjermen ut. Avtalen vi laget i S Planner ligger allerede synkronisert i Google Kalender. Dette er fordi både Google Kalender og S Planner er synkronisert opp mot Gmail-kontoen din.

4/8